ئامێری چونەژورەوە

AL-132NO ZKTECO ELECTRIC SRIKE

کیلۆنی کارەبایی دەرگابە ١٢ ڤۆڵت کارەبا کار دەکاتSpecial, wide-mouthed, concealed installation(Power-..

$35.00 Ex باج: $35.00

Door Lock L4000

ئامێری دەسکی دەرگای زیرەک بەکار دێت بۆ ڕێكخستنی هاتوچۆی کارمەندانپەنجە مۆری هەیە پەنجە مۆری ٥٠٠ کەس ..

$270.00 Ex باج: $270.00

Door Lock PL10

ئامێری دەسکی دەرگای زیرەک بەکار دێت بۆ ڕێكخستنی هاتوچۆی کارمەندانپەنجە مۆری هەیەپەنجە مۆری ٦٠ کەس سە..

$190.00 Ex باج: $190.00

Fingerprint Door Lock L7000

ئامێری دەسکی دەرگای زیرەک بەکار دێت بۆ ڕێكخستنی هاتوچۆی کارمەندانپەنجە مۆری هەیەسەیڤکردنی پەنجە مۆری..

$225.00 Ex باج: $225.00

RFID Hotel Lock LH3600

ئامێری دەسکی دەرگای زیرەک بەکار دێت بۆ ڕێكخستنی هاتوچۆی کارمەندانسەیڤ کردنی  ٢٢٤ کارتی هەیەOver..

$135.00 Ex باج: $135.00

TS1211 Tripod Turnstile

ئامێری ڕێکخستنی هاتوچۆی خەڵکبەکاردێت بۆ ئەو شوێنانەی خەڵک سەردانی ئەکات بە تکت بۆ چونەژورەوە و هاتنە..

$2,150.00 Ex باج: $2,150.00

ZKTECO RFID Hotel Lock-LH6000

ئامێری دەسکی دەرگای زیرەک بەکار دێت بۆ ڕێكخستنی هاتوچۆی کارمەندانسەیڤ کردنی  ٢٢٤ کارتی هەیەFunc..

$110.00 Ex باج: $110.00

ZKTECO-Fingerprint Lock AL10B

ئامێری دەرگا بەکار دێت بۆ ڕێكخستنی هاتوچۆی کارمەندانسەیڤ کردنی  ١٠٠ کارتی هەیەOverViewLever Loc..

$200.00 Ex باج: $200.00

ZKTECO-Fingerprint Lock AL20B

ئامێری دەسکی دەرگای زیرەک بەکار دێت بۆ ڕێكخستنی هاتوچۆی کارمەندانپەنجە مۆری هەیەپەنجە مۆری ١٠٠ کەس س..

$225.00 Ex باج: $225.00

ZKTECO-TRIPOD TURNSTIL TS2022

ئامێری ڕێکخستنی هاتوچۆی خەڵک بەکاردێت بۆ ئەو شوێنانەی خەڵک سەردانی ئەکات بە تکت بۆ چونەژورەوە و هات..

$1,400.00 Ex باج: $1,400.00

پیشاندانی 1 بۆ 10 لە 10 (1 پەڕەکان)