کامێرا


BNC

بی ئێن سیبەکاردێت بۆ بەستنەوەی وایەری کامێرای چاودێری بە دی ڤی ئاڕەوە یان بە پێچەوانەوەBNCTo connect..

$0.25 Ex باج: $0.25

Cam DC Converter MF

کۆنڤێرتەری کارەبای کامێرا نێر و مێCam DC Converter MF..

$0.35 Ex باج: $0.35

cctv power supply 12V 15A 9CH

شاحینەی دی ڤی ئاڕ بۆ کامێرای چاودێری ١٢ ڤۆڵت بە ١٥ ئەمپێرلەناو بۆکسێکی تایبەتی خۆیەتی و کلیلی لەگەڵە..

$20.00 Ex باج: $20.00

cctv power supply 12V 30A 18CH

شاحینەی دی ڤی ئاڕ بۆ کامێرای چاودێری١٢ ڤۆڵت بە ٣٠ ئەمپێرلەناو بۆکسێکی تایبەتی خۆیەتی و کلیلی لەگەڵە ..

$30.00 Ex باج: $30.00

DS-1005KI

کیبۆردی یو ئێس بی کامێرای چاودێری هایکڤیژنبەکاردێت بۆ کۆنتڕۆڵکردنی کامێرای چاودێریدەگونجێت لەگەڵ دی ..

$168.00 Ex باج: $168.00

DS-1100KI

کیبۆردی نێتۆڕکی کامێرای چاودێری هایکڤیژنبەکاردێت بۆ کۆنتڕۆڵکردنی کامێرای چاودێریشاشەیەکی لەمسی ٧ ئین..

$620.00 Ex باج: $620.00

DS-1200KI

کیبۆردی نێتۆڕکی کامێرای چاودێری هایکڤیژنبەکاردێت بۆ کۆنتڕۆڵکردنی کامێرای چاودێریشاشەیەکی هەیە بە ورد..

$254.00 Ex باج: $254.00

DS-1203ZJ

ڕاگری کامێرای چاودێری هایکڤیژنبۆ ژورەوە بەکار دێتقەبارەی ٧٠.٤ملم بە ٨٤ملم بە ٢٠٠.٥ملمکێشی ٢٢٠ گرامە..

$12.00 Ex باج: $12.00

DS-1213ZJ

ڕاگری کامێرای چاودێری هایکڤیژنبۆ ژورەوە و دەرەوە بەکار دێتقەبارەی ٨٣ملم بە ١٢٣.٩ملم بە ٣٠٤ملمکێشی ٧٦..

$14.00 Ex باج: $14.00

DS-1258ZJ

ڕاگری کامێرای چاودێری هایکڤیژنبۆ ژورەوە بەکار دێتقەبارەی ١١١ملم بە ١٢٠ملم بە ١٦١.٥ملمکێشی ٢٠٠ گرامە..

$17.50 Ex باج: $17.50

DS-1271ZJ-110

ڕاگری کامێرای چاودێری هایکڤیژنبۆ ژورەوە و دەرەوە بەکار دێتقەبارەی ١٥٠ملم بە ٥٦٠ملمکێشی ١٢٧٠ گرامەلە ..

$26.00 Ex باج: $26.00

DS-1272ZJ-110

ڕاگری کامێرای چاودێری هایکڤیژنبۆ ژورەوە و دەرەوە بەکار دێتقەبارەی ١٦٩ملم بە ١٢٠ملم بە ١٢٠ملمکێشی ٤٨٠..

$18.00 Ex باج: $18.00

پیشاندانی 1 بۆ 12 لە 332 (28 پەڕەکان)