ئێن ڤی ئاڕ

DS-7108NI-E1/V/W

ئێن ڤی ئار هایکڤیژنتوانای وەرگرتنی ٨ کامێرای ئایپی هەیە بە کوالێتی (6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/..

$111.00 Ex باج: $111.00

DS-7604NI-E1

ئێن ڤی ئار هایکڤیژنتوانای وەرگرتنی ٤ کامێرای ئایپی هەیە بە کوالێتی (6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/..

$74.00 Ex باج: $74.00

DS-7604NI-E1/4P

ئێن ڤی ئار هایکڤیژنتوانای وەرگرتنی ٤ کامێرای ئایپی هەیە بە کوالێتی (6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/..

$103.00 Ex باج: $103.00

DS-7604NI-K1

ئێن ڤی ئار هایکڤیژنتوانای وەرگرتنی ٤ کامێرای ئایپی هەیە بە کوالێتی (8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/7..

$86.00 Ex باج: $86.00

DS-7604NI-K1/4P

ئێن ڤی ئار هایکڤیژنتوانای وەرگرتنی ٤ کامێرای ئایپی هەیە بە کوالێتی (8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/7..

$117.00 Ex باج: $117.00

DS-7608NI-E1

ئێن ڤی ئار هایکڤیژنتوانای وەرگرتنی ٨ کامێرای ئایپی هەیە بە کوالێتی (6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/..

$82.00 Ex باج: $82.00

DS-7608NI-E2

ئێن ڤی ئار هایکڤیژنتوانای وەرگرتنی ٨ کامێرای ئایپی هەیە بە کوالێتی (6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/..

$98.00 Ex باج: $98.00

DS-7608NI-E2/8P

ئێن ڤی ئار هایکڤیژنتوانای وەرگرتنی ٨ کامێرای ئایپی هەیە بە کوالێتی (6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/..

$154.00 Ex باج: $154.00

DS-7608NI-G2/4P

ئێن ڤی ئار هایکڤیژنتوانای وەرگرتنی ٨ کامێرای ئایپی هەیە بە کوالێتی (6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/..

$259.00 Ex باج: $259.00

DS-7608NI-I2

ئێن ڤی ئار هایکڤیژنتوانای وەرگرتنی ٨ کامێرای ئایپی هەیە بە کوالێتی (12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/U..

$182.00 Ex باج: $182.00

DS-7608NI-I2/8P

ئێن ڤی ئار هایکڤیژنتوانای وەرگرتنی ٨ کامێرای ئایپی هەیە بە کوالێتی (12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/U..

$252.00 Ex باج: $252.00

DS-7608NI-K1/W

ئێن ڤی ئار هایکڤیژنتوانای وەرگرتنی ٨ کامێرای ئایپی هەیە بە کوالێتی (5M/4M/3M/1080p/1.3M/720p)پۆرتی ئ..

$118.00 Ex باج: $118.00

پیشاندانی 1 بۆ 12 لە 39 (4 پەڕەکان)