کامێرای یو ئێن ڤی


IPC2122LR3-PF40-C

کامێرای چاودێری مارکەی یو ئێن ڤیهاوێنەی ٤ ملم ٢ مێگاپێکسڵە هەتا دووری ٣٠ مەتر تۆماردەکات..

$40.00 Ex باج: $40.00

IPC2124LR3-PF40

کامێرای چاودێری مارکەی یو ئێن ڤیهاوێنەی ٤ ملم ٤ مێگاپێکسڵەلە شەو و ڕۆژدا توانای تۆمارکردنی هەیە..

$62.00 Ex باج: $62.00

IPC2124SR3-APF40

کامێرای چاودێری مارکەی یو ئێن ڤیهاوێنەی ٥ ملم ٤ مێگاپێکسڵەڕوونی(٢٥٩٢x١٥٢٠)لە شەو و ڕۆژدا توانای..

$94.00 Ex باج: $94.00

IPC2325EBR5-DUPZ

کامێرای چاودێری مارکەی یو ئێن ڤیهاوێنەی 2.7~13.5 ملم ٥ مێگاپێکسڵەلە شەو و ڕۆژدا توانای تۆمارکرد..

$175.00 Ex باج: $175.00

IPC324ER3-DVPF28

کامێرای چاودێری مارکەی یو ئێن ڤیهاوێنەی ٢.٨ ملم ٤ مێگاپێکسڵەلە شەو و ڕۆژدا توانای تۆمارکردنی هە..

$85.00 Ex باج: $85.00

IPC324LR3-VSPF28

کامێرای چاودێری مارکەی یو ئێن ڤیهاوێنەی ٢.٨ ملم ٤ مێگاپێکسڵەلە شەو و ڕۆژدا توانای تۆمارکردنی هە..

$62.00 Ex باج: $62.00

IPC325ER3-DUVPF28

کامێرای چاودێری مارکەی یو ئێن ڤیهاوێنەی ٢.٨ ملم ٥ مێگاپێکسڵەلە شەو و ڕۆژدا توانای تۆمارکردنی هە..

$106.00 Ex باج: $106.00

IPC3634ER3-DPZ28

کامێرای چاودێری مارکەی یو ئێن ڤیهاوێنەی ٢.٧~١٢ ملم٤ مێگاپێکسلەلە شەو و ڕۆژدا توانای تۆمارکردنی هەیەل..

$153.00 Ex باج: $153.00

IPC3635ER3-DUPZ

کامێرای چاودێری مارکەی یو ئێن ڤیهاوێنەی 2.7~13.5 ملم ٥ مێگاپێکسڵەلە شەو و ڕۆژدا توانای تۆمارکرد..

$185.00 Ex باج: $185.00

IPC6222ER-X30P-B

کامێرای چاودێری مارکەی یو ئێن ڤیهاوێنەی ٤.٥~١٣٥ ملم ٢ مێگاپێکسڵەلە شەو و ڕۆژدا توانای تۆمارکردن..

$570.00 Ex باج: $570.00

IPC6258SR-X22P

کامێرای چاودێری مارکەی یو ئێن ڤیهاوێنەی ٦.٥~١٤٣ ملم ١٢ مێگاپێکسڵە٤کەی یە و دیقەی زۆر بەرزە و زۆ..

$1,540.00 Ex باج: $1,540.00

IPC744SR5-PF40-32G

کامێرای چاودێری مارکەی یو ئێن ڤیهاوێنەی ٤ ملم ٤ مێگاپێکسڵەلە شەو و ڕۆژدا توانای تۆمارکردنی هەیە..

$199.00 Ex باج: $199.00

پیشاندانی 1 بۆ 12 لە 20 (2 پەڕەکان)