کۆنترۆڵی کامێرا

DS-1005KI

کیبۆردی یو ئێس بی کامێرای چاودێری هایکڤیژنبەکاردێت بۆ کۆنتڕۆڵکردنی کامێرای چاودێریدەگونجێت لەگەڵ دی ..

$168.00 Ex باج: $168.00

DS-1100KI

کیبۆردی نێتۆڕکی کامێرای چاودێری هایکڤیژنبەکاردێت بۆ کۆنتڕۆڵکردنی کامێرای چاودێریشاشەیەکی لەمسی ٧ ئین..

$620.00 Ex باج: $620.00

DS-1200KI

کیبۆردی نێتۆڕکی کامێرای چاودێری هایکڤیژنبەکاردێت بۆ کۆنتڕۆڵکردنی کامێرای چاودێریشاشەیەکی هەیە بە ورد..

$254.00 Ex باج: $254.00

DS-1600KI

کیبۆردی نێتۆڕکی کامێرای چاودێری هایکڤیژنبەکاردێت بۆ کۆنتڕۆڵکردنی کامێرای چاودێریشاشەیەکی لەمسی ١٠.١ ..

$797.00 Ex باج: $797.00

پیشاندانی 1 بۆ 4 لە 4 (1 پەڕەکان)