کامێرای ئەنالۆگ

DS-2AE5223TI-A

کامێرای چاودێری هایکڤیژن پی تی زێد١ مێگاپێکسڵەهاوێنەی ٤~٩٢ ملمتوانای جوڵەی هەیە و بە ماوس شوێنەکان ن..

$424.00 Ex باج: $424.00

DS-2AE7230TI

کامێرای چاودێری هایکڤیژن پی تی زێدهاوێنەی ٤~١٢٠ ملمتوانای جوڵەی هەیە و بە ماوس شوێنەکان نزیک و دوور ..

$509.00 Ex باج: $509.00

DS-2CC12D9T-AIT3ZE

کامێرای چاودێری هایکڤیژنهاوێنەی ٢.٨~١٢ ملمبە ماوس شوێنەکان نزیک و دوور ئەکرێتەوە و زووم دەکات٢ مێگاپ..

$122.00 Ex باج: $122.00

DS-2CC12D9T-IT3E

کامێرای چاودێری هایکڤیژنهاوێنەی ٢.٨~٣.٦~٦ ملم٢ مێگاپێکسڵەکوالێتی وێنەکەی 1080pلە شەو و ڕۆژدا توانای ..

$76.00 Ex باج: $76.00

DS-2CC12D9T-IT5E

کامێرای چاودێری هایکڤیژن٢ مێگاپێکسڵەکوالێتی وێنەکەی 1080pلە شەو و ڕۆژدا توانای تۆمارکردنی هەیەلە شەو..

$88.00 Ex باج: $88.00

DS-2CC52D9T-AITZE

کامێرای چاودێری هایکڤیژنهاوێنەی ٢.٨~١٢ ملمبە ماوس شوێنەکان نزیک و دوور ئەکرێتەوە و زووم دەکات٢ مێگاپ..

$122.00 Ex باج: $122.00

DS-2CC52D9T-IT3E

کامێرای چاودێری هایکڤیژنهاوێنەی ٢.٨~٣.٦~٦ ملم٢ مێگاپێکسڵەکوالێتی وێنەکەی 1080pلە شەو و ڕۆژدا توانای ..

$74.00 Ex باج: $74.00

DS-2CC52H1T-FITS

کامێرای چاودێری هایکڤیژنهاوێنەی ١.١ ملم٥ مێگاپێکسڵەوردی پێکسڵ  1944 × 2592لە شەو و ڕۆژدا توانای..

$120.00 Ex باج: $120.00

DS-2CD2035FWD-I

ئای پی کامێرای چاودێری هایکڤیژن ٣ لاین٣ مێگاپێکسڵەهاوێنەی ٢.٨~٤~٦~٨~١٢ ملمکوالێتی وێنەکەی 1536pلە شە..

$100.00 Ex باج: $100.00

DS-2CD2T85FWD-I8

ئای پی کامێرای چاودێری هایکڤیژن ٣ لاین٨ مێگاپێکسڵەهاوێنەی ٢.٨~٤~٦~٨~١٢ ملمکوالێتی وێنەکەی 2160pلە شە..

$171.00 Ex باج: $171.00

DS-2CE11D8T-PIRL

کامێرای چاودێری هایکڤیژنهاوێنەی ٢.٨~٣.٦ ملم٢ مێگاپێکسڵەکوالێتی وێنەکەی 1080pلە شەو و ڕۆژدا توانای تۆ..

$34.00 Ex باج: $34.00

DS-2CE16D0T-IR

کامێرای چاودێری هایکڤیژن هاوێنەی ٢.٨~٣.٦~٦ ملم ٢ مێگاپێکسڵە فوول ئێچ دی یە لە شەو و ڕۆژدا توانای..

$20.00 Ex باج: $20.00

پیشاندانی 1 بۆ 12 لە 119 (10 پەڕەکان)