ئەیسەر

Acer Predator 17 i7 16GB Refurbished

لاپتۆپی گەیمینگ ئەیسەر پریدەیتەر ١٧ ڕیفێربیشدپڕۆسێسەری ئینتێل کۆر ئای ٧ جیلی ٧٧٠٠ئێچ کیوڕام ١٦ گێگا..

$1,560.00 Ex باج: $1,560.00

Acer Predator Triton 500

لاپتۆپی گەیمینگی ئەیسەر پرێدتەر ترایتن ٥٠٠کۆر ئای ٧ جیلی هەشت ٨٧٥٠ ئێچ بە خێرای ٢.٢ بۆ ٤.١ گێگا هێرت..

$1,650.00 Ex باج: $1,650.00

پیشاندانی 1 بۆ 2 لە 2 (1 پەڕەکان)