دێڵ

Dell Inspiron 13 i5 Touch

لاپتۆپی دێڵ ئینسپایرۆن ١٣پڕۆسێسەر کۆر ئای پێنج جیلی دەڕام ٨ گێگابایتهارد ٥١٢ گێگابایت ئێس ئێس دیکارت..

$940.00 Ex باج: $940.00

Dell Vostro 13 13.3" i5

لاپتۆپی دێڵ ڤۆسترۆ ١٣پڕۆسێسەر کۆر ئای پێنج جیلی دە ١٠٢١٠یوڕام ٨ گێگابایتهارد ٢٥٦ گێگابایت ئێس ئێس د..

$735.00 Ex باج: $735.00

Dell Vostro 15 i3

لاپتۆپی دێڵ ڤۆسترۆ ١٥پڕۆسێسەر کۆر ئای سێ جیلی دە ١٠٠٥جی١ڕام ٤ گێگایتهارد ١ تێرابایت ئێچ دی دیکارتی ..

$520.00 Ex باج: $520.00

Dell XPS 13 i5 Touch

لاپتۆپی دێڵ ئێکس پی ئێسپڕۆسێسەر کۆر ئای پێنج جیلی دەڕام ٨ گێگابایتهارد ٢٥٦ گێگابایت ئێس ئێس دیکارتی..

$1,160.00 Ex باج: $1,160.00

Gaming Dell G3 i7 GTX1650

لاپتۆپی گەیمینگی دێڵ جی٣پڕۆسێسەر کۆر ئای حەوت جیلی دە ١٠٧٥٠ئێچڕام ١٦ گێگابایت دی دی ئاڕ چوارهارد ٢٥..

$1,110.00 Ex باج: $1,110.00

پیشاندانی 1 بۆ 5 لە 5 (1 پەڕەکان)