لینۆڤۆ

Lenovo IdeaPad Gaming 3 GTX1650

لاپتۆپی لینۆڤۆ ئایدیاپاد گەیمینگ٣پڕۆسێسەر کۆر ئای حەوت جیلی دە ١٠٧٥٠ئێچڕام ١٦ گێگابایت دی دی ئاڕ٤ه..

$1,035.00 Ex باج: $1,035.00

Lenovo 300e Mini Intel Touch

لاپتۆپی لینۆڤۆ ٣٠٠ئی مینیپڕۆسێسەر ئینتڵ ئینسایدڕام ٤ گێگابایت دی دی ئاڕ چوارهارد ١٢٨ گێگابایت ئێس ئ..

$375.00 Ex باج: $375.00

Lenovo IdeaPad 1 Intel

لاپتۆپی لینۆڤۆ ئایدیاپاد ١پڕۆسێسەر ئینتڵ ئینسایدڕام ٤ گێگابایت دی دی ئاڕ چوارهارد ١٢٨ گێگابایت ئێس ..

$300.00 Ex باج: $300.00

Lenovo IdeaPad L3 i5

لاپتۆپی لینۆڤۆ ئایدیاپاد ئێڵ٣پڕۆسێسەر کۆر ئای پێنج جیلی دە ١٠٢١٠یو بە خێرایی ١.٦ بۆ ٢.١١ گێگاهێرتزڕ..

$495.00 Ex باج: $495.00

Lenovo Legion 5 i7 GTX 1660TI 120Hz

لاپتۆپی گەیمینگی لینۆڤۆ لێجن پێنجپڕۆسێسەر کۆڕ ئای حەوت جیلی دە ١٠٧٥٠ئێچ بەخێرایی ٢.٦ بۆ ٥ گێگاهێرتزڕ..

$1,210.00 Ex باج: $1,210.00

Lenovo Legion Y540 i7 GTX 1660TI 144Hz

لاپتۆپی گەیمینگی لینۆڤۆ لێجن وای٥٤٠پڕۆسێسەر کۆڕ ئای حەوت جیلی نۆ ٩٧٥٠ئێچ بەخێرایی ٢.٦ بۆ ٤.٥ گێگاهێ..

$1,210.00 Ex باج: $1,210.00

Lenovo Legion Y540 i7 RTX 2060 144Hz

لاپتۆپی گەیمینگی لینۆڤۆ لێجن وای٥٤٠پڕۆسێسەر کۆڕ ئای حەوت جیلی نۆ ٩٧٥٠ئێچ بەخێرایی ٢.٦ بۆ ٤.٥ گێگاهێ..

$1,330.00 Ex باج: $1,330.00

Lenovo ThinkBook i5

لاپتۆپی لینۆڤۆ ثینکبوکپڕۆسێسەر کۆر ئای پێنج جیلی دە ١٠٣٥جی١ڕام ٨ گێگابایت دی دی ئاڕ چوارهارد یەک تێ..

$585.00 Ex باج: $585.00

Lenovo ThinkBook i7

لاپتۆپی لینۆڤۆ ثینکبوکپڕۆسێسەر کۆر ئای حەوت جیلی دە ١٠٦٥جی٧ڕام ٨ گێگابایت دی دی ئاڕ چوارهارد یەک تێ..

$630.00 Ex باج: $630.00

Lenovo ThinkBook i7

لاپتۆپی لینۆڤۆ ثینکبوکپڕۆسێسەر کۆر ئای حەوت جیلی دە ١٠٦٥جی٧ڕام ٨ گێگابایت دی دی ئاڕ چوارهارد یەک تێ..

$699.00 Ex باج: $699.00

Lenovo ThinkPad 450 i5

لاپتۆپی بەکارهاتوی ئەوروپیلینۆڤۆ ثینکپاد تی٤٥٠پڕۆسێسەر ئینتڵ کۆر ئای پێنج جیلی پێنج ٥٣٠٠ یو بە خێرای..

$250.00 Ex باج: $250.00

پیشاندانی 1 بۆ 11 لە 11 (1 پەڕەکان)