لینۆڤۆ

Lenovo IdeaPad Gaming 3 GTX1650

لاپتۆپی لینۆڤۆ ئایدیاپاد گەیمینگ٣پڕۆسێسەر کۆر ئای حەوت جیلی دە ١٠٧٥٠ئێچڕام ٨ گێگابایت دی دی ئاڕ٤ها..

$995.00 Ex باج: $995.00

Lenovo Flex i5 Touch

لاپتۆپی لینۆڤۆ فلێکسپڕۆسێسەر کۆر ئای پێنج جیلی هەشتڕام ٨ گێگابایتهارد ٥١٢ گێگابایت ئێس ئێس دیکارتی ..

$890.00 Ex باج: $890.00

Lenovo IdeaPad 3 i7/8/256/win10

لاپتۆپی لینۆڤۆ ئایدیا پادی ٣ پڕۆسێسەری کۆر ئای حەوت ١٠٦٥ جیلی دە بە خێرایی ١.٣ گێگا هێرتز تۆربۆ..

$745.00 Ex باج: $745.00

Lenovo IdeaPad 3 15IIL05 i3/4/1TB

لاپتۆپی لینۆڤۆ ئایدیا پادی سێئینتێڵ پڕۆسێسەری کۆر ئای سێ جیلی دە بە خێرایی ١.٢ گێگابایت توربۆ بووست ..

$440.00 Ex باج: $440.00

Lenovo Ideapad 3 15IML05

لینۆڤۆ ئایدیا پاد ٣کۆر ئای پێنج ١٠٢١٠ یو بە خێرایی ١.٦ گێگا هێرتز توربۆ بووست هەتا خێرایی ٤.٢ گێگا ه..

$615.00 Ex باج: $615.00

Lenovo IdeaPad 3 15IML05 i5/4/1TB

 لاپتۆپی لینۆڤۆی ئایدیا پادی سێپرۆسێسەری کۆر ئای ٥ جیلی ١٠ بە خێرایی ١ گێگاهێرتز توربۆ بووست هە..

$550.00 Ex باج: $550.00

Lenovo IdeaPad 3 15IML05 i5/8/256

لاپتۆپی لینۆڤۆ ئایدیاپادی سێپڕۆسێسەر کۆر ئای ٥ جیلی ١٠ بە خێرایی ١.٦ گێگا هێرتز توربۆ بووست هەتا خێر..

$630.00 Ex باج: $630.00

Lenovo Ideapad Flex 5 Ryzen7/16/512 Touch

لاپتۆپی لینۆڤۆ ئایدیاپاد فلێکس ٥پڕۆسێسەر ڕایزن حەوت  ٤٧٠٠ یو بە خێرایی  ٢.٠ بۆ ٤.١ گێگاهێ..

$885.00 Ex باج: $885.00

Lenovo Ideapad Gaming 3 15IMH05 i7-10th/16/256+1/GTX1650/120Hz

لاپتۆپی لینۆڤۆ ئایدیاپاد گەیمینگ ٣پڕۆسێسەر کۆر ئای حەوت جیلی دە بە خێرایی ٢.٦ گێگاهێرتز تۆربۆ بوست ..

$1,010.00 Ex باج: $1,010.00

Lenovo ThinkBook 14-IIL i5/8/128+1TB

لاپتۆپی لینۆڤۆی ثینکبووکپڕۆسێسەری کۆر ئای پێنج جیلی ١٠ بە خێرایی ١.٢ گێگا هێرتزڕامی ٨ گێگابایتهاردی ..

$670.00 Ex باج: $670.00

Lenovo ThinkBook 15 i5/4/1TB

لاپتۆپی لینۆڤۆ ثینکبووک ١٥ئینتێڵ پڕۆسێسەری کۆر ئای ٥ جیلی ١٠ بە خێرایی ١ گێگا هێرتز توربۆ بووست هەتا..

$590.00 Ex باج: $590.00

Lenovo ThinkBook 15-IML i3/4/500

لاپتۆپی لینۆڤۆی ثینکبووکپڕۆسێسەری کۆر ئای ٣ جیلی دە – ١٠١١٠ یو بە خێرایی ٢.١ گێگا هێرتز تۆربۆ بووست ..

$435.00 Ex باج: $435.00

پیشاندانی 1 بۆ 12 لە 19 (2 پەڕەکان)