لینۆڤۆ

Lenovo IdeaPad Gaming 3 GTX1650

لاپتۆپی لینۆڤۆ ئایدیاپاد گەیمینگ٣پڕۆسێسەر کۆر ئای حەوت جیلی دە ١٠٧٥٠ئێچڕام ٨ گێگابایت دی دی ئاڕ٤ها..

$1,010.00 Ex باج: $1,010.00

Lenovo Flex i5 Touch

لاپتۆپی لینۆڤۆ فلێکسپڕۆسێسەر کۆر ئای پێنج جیلی هەشتڕام ٨ گێگابایتهارد ٥١٢ گێگابایت ئێس ئێس دیکارتی ..

$890.00 Ex باج: $890.00

Lenovo IdeaPad L3 i7

لاپتۆپی لینۆڤۆ ئایدیاپاد ئێڵ٣پڕۆسێسەر کۆر ئای حەوت جیلی دە ١٠٥١٠یو بە خێرایی ١.٨ بۆ ٢.٣ گێگاهێرتزڕا..

$815.00 Ex باج: $815.00

Lenovo IdeaPad L340 Gaming

لاپتۆپی لینۆڤۆ ئایدیاپاد ئێل٣٤٠ گەیمینگپڕۆسێسەر کۆر ئای پێنج جیلی نۆ بە خێرایی ٢.٤ گێگاهێرتز ڕ..

$810.00 Ex باج: $810.00

Lenovo IdeaPad L340 Ryzen 5

لاپتۆپی لینۆڤۆ ئایدیاپاد ئێڵ٣٤٠پڕۆسێسەر ئەی ئێم دی ڕایزن ٥ ٣٥٠٠یوڕام ٤ گێگابایتهارد یەک تێرابایت ئێ..

$500.00 Ex باج: $500.00

Lenovo Legion 5 GTX1660TI 120Hz

لاپتۆپی لینۆڤۆ لێجن ٥پڕۆسیسەر کۆر ئای حەوت جیلی دە ١٠٧٠ئێچڕام ١٦ گێگابایت دی دی ئاڕ چوارهارد ٥١٢ گێ..

$1,260.00 Ex باج: $1,260.00

Lenovo ThinkPad E15 I5

لاپتۆپی لینۆڤۆ ثینکپاد ئی١٥پڕۆسێسەر کۆر ئای پێنج جیلی دەڕام ٤ گێگابایتهارد یەک تێرابایت ئێچ دی دیکار..

$820.00 Ex باج: $820.00

Lenovo ThinkPad T495s Ryzen 5

لاپتۆپی لینۆڤۆ ثینکپاد تی٤٩٥ئێسپڕۆسێسەر ئەی ئێم دی ڕایزن پێنج پرۆ ٣٥٠٠یوڕام ٨ گێگابایت دی دی ئاڕ چوا..

$760.00 Ex باج: $760.00

Lenovo V130 i3

لاپتۆپی لینۆڤۆ ڤی١٣٠پڕۆسێسەر کۆر ئای سێ جیلی هەشت ٨١٣٠یو بەخێرایی ٢.٢گێگاهێرتزڕام ٤ گێگابایتهارد یەک..

$480.00 Ex باج: $480.00

Lenovo V15 i5

لاپتۆپی لینۆڤۆ ڤی١٥پڕۆسێسەر کۆر ئای پێنج جیلی دە ١٠٣٥جی١ڕام ٤ گێگابایتهارد یەک تێرابایت ئێچ دی دیکا..

$590.00 Ex باج: $590.00

Lenovo Yoga C740 i5 Touch

لاپتۆپی لینۆڤۆ یۆگا سی٧٤٠پڕۆسێسەر کۆر ئای پێنج جیلی دەڕام ٨ گێگابایتهارد ٢٥٦ گێگابایت ئێس ئێس دیکارت..

$810.00 Ex باج: $810.00

Lenovo Yoga C940 i7

لاپتۆپی لینۆڤۆ یۆگا سی٩٤٠پڕۆسێسەر کۆر ئای حەوت جیلی دەڕام ١٢ گێگابایتهارد ٥١٢ گێگابایت ئێس ئێس دیکا..

$1,230.00 Ex باج: $1,230.00

پیشاندانی 1 بۆ 12 لە 12 (1 پەڕەکان)