ئێچ پی

HP 15-da1063nx i7

لاپتۆپی ئێچ پی 15-da1063nxکۆر ئای حەوت ٨٥٦٥یو بە خێرایی ١.٩ گێگاهێرتزڕام ٨ گێگابایتکارتی شاشەی ..

$640.00 Ex باج: $640.00

HP Envy i7 16GB Touch

لاپتۆپی ئێچ پی ئێنڤیپڕۆسێسەر کۆر ئای حەوت جیلی دە ١٠٦٥جی٧ بەخێرای ١.٣ بۆ ٣.٩ گێگاهێرتزڕام ١٦ گێگابا..

$1,190.00 Ex باج: $1,190.00

HP Laptop

لاپتۆپی ئێچ پیئینتێڵ کۆر ئای پێنج جیلی دە ١٠٣٥ جی٤ بە خێرایی ١.٥ گێگاهێرتزڕام ٨ گێگابایت دی دی ئاڕ ..

$585.00 Ex باج: $585.00

HP Pavilion x360 i5 Touch

لاپتۆپی ئێچ پی پاڤیلیۆن ئێکس٣٦٠پڕۆسێسەر کۆر ئای پێنج جیلی دە ١٠٣٥جی١ بەخێرای ١.٠ بۆ ٣.٦ گێگاهێرتزڕا..

$720.00 Ex باج: $720.00

HP Pavilion x360 i7 Touch

لاپتۆپی ئێچ پی پاڤیلیۆن ئێکس٣٦٠پڕۆسێسەر کۆر ئای حەوت جیلی دە ١٠٥١٠یو بەخێرای ١.٦ بۆ ٤.٢ گێگاهێرتزڕا..

$950.00 Ex باج: $950.00

HP Spectre x360 i7 16GB

لاپتۆپی ئێچ پی سپێکترە ئێکس ٣٦٠پڕۆسێسەر کۆر ئای حەوت ٨٧٧٥٠یوڕام ١٦ گێگابایتهارد ٥١٢ گێگابایت ئێس ئێس..

$1,400.00 Ex باج: $1,400.00

HP Spectre x360 i7 16GB 4K

لاپتۆپی ئێچ پی سپێکترە ئێکس ٣٦٠پڕۆسێسەر کۆر ئای حەوت ٨٧٧٥٠یوڕام ١٦ گێگابایتهارد ٥١٢ گێگابایت ئێس ئێس..

$1,440.00 Ex باج: $1,440.00

HP Spectre x360 i7 Touch

لاپتۆپی ئێچ پی سپێکترە ئێکس ٣٦٠پڕۆسێسەر کۆر ئای حەوت جیلی دە ١٠٦٥جی٧ بە خێرایی ١.٥ گێگاهێرتزڕام ١٦ گ..

$1,430.00 Ex باج: $1,430.00

پیشاندانی 1 بۆ 8 لە 8 (1 پەڕەکان)