ئێچ پی

HP 15-da2206nia i7

لاپتۆپی HP 15-da206niaئینتێڵ کۆر ئای حەوت جیلی دە ١٠٥١٠ یو بە خێرایی ٢.٣ گێگاهێرتزڕام ٨ گێگابایتی دی..

$785.00 Ex باج: $785.00

HP 15-da2211nia i7 4GB MX130

لاپتۆپی HP 15-da2211niaئینتێڵ کۆر ئای حەوت جیلی دە ١٠٥١٠یو بە خێرایی ٢.٣ گێگاهێرتزڕام ٨ گێگابایتی د..

$810.00 Ex باج: $810.00

HP 250 G7 Celeron

لاپتۆپی ئێچ پی ٢٥٠ جی٧پڕۆسێسەر سلیرۆن ئێن٤٠٢٠ڕام ٤ گێگابایتهارد یەک تێرابایت ئێچ دی دیکارتی شاشەی ن..

$385.00 Ex باج: $385.00

HP 250 G7 i3

لاپتۆپی ئێچ پی ٢٥٠ جی٧پڕۆسێسەر کۆر ئای ٣ جیلی دە ١٠٠٥جی١ڕام ٤ گێگابایتهارد یەک تێرابایت ئێچ دی دیکا..

$520.00 Ex باج: $520.00

HP Envy i7 13.3 4K Touch

لاپتۆپی ئێچ پی ئێنڤیپڕۆسێسەر کۆر ئای حەوت جیلی دەڕام ٨ گێگابایتهارد ٥١٢ گێگابایت ئێس ئێس دیکارتی شاش..

$965.00 Ex باج: $965.00

HP Envy x360 i7 11th Gen

لاپتۆپی ئێچ پی ئێنڤی ئێكس٣٦٠پڕۆسێسەر کۆر ئای حەوت جیلی یانزەڕام ٨ گێگابایتهارد ٥١٢ گێگابایت ئێس ئێس..

$1,300.00 Ex باج: $1,300.00

HP OMEN i7 32GB RTX2070 144Hz

لاپتۆپی گەیمینگی ئێچ پی ئۆمێنپڕۆسێسەر کۆر ئای حەوت جیلی دە ١٠٧٥٠ئێچ بە خێرایی ٢.٦ بۆ ٥ گێگاهێرتزڕام..

$1,750.00 Ex باج: $1,750.00

HP Pavilion i7

لاپتۆپی ئێچ پی پاڤیلیۆنپڕۆسێسەر کۆر ئای حەوت جیلی دەڕام ٨ گێگابایتهارد ٥١٢ گێگابایت ئێس ئێس دیکارتی..

$920.00 Ex باج: $920.00

HP Spectre x360 i7 Touch

لاپتۆپی ئێچ پی سپێکترە ئێکس ٣٦٠پڕۆسێسەر کۆر ئای حەوت جیلی دە ١٠٦٥جی٧ بە خێرایی ١.٥ گێگاهێرتزڕام ١٦ گ..

$1,400.00 Ex باج: $1,400.00

HP Spectre x360 i7 Touch

لاپتۆپی ئێچ پی سپێکترە ئێکس ٣٦٠پڕۆسێسەر کۆر ئای حەوت جیلی دەڕام ٨ گێگابایتهارد ٥١٢ گێگابایت ئێس ئێس ..

$1,300.00 Ex باج: $1,300.00

پیشاندانی 1 بۆ 10 لە 10 (1 پەڕەکان)