ڕام

DDR4 8GB 2133

ڕامی دێسکتۆپ ٨ گێگابایت دی دی ئاڕ ٤Desktop RAM 8GB DDR4..

$88.00 Ex باج: $88.00

Ram 4GB DDR4 Laptop

ڕامی لاپتۆپ  مارکەی ترانسێند٤ گێگابایت دی دی ئاڕ ٤خێراییەکەی ٢٦٦٦ مێگاهێرتزەسەپۆرتی جێنەرەیشنی&..

$26.00 Ex باج: $26.00

Ram 4GB DDR4 Laptop 2400Mhz

ڕامی لاپتۆپ  مارکەی ترانسێند٤ گێگابایت دی دی ئاڕ ٤خێراییەکەی ٢٤٠٠ مێگاهێرتزەسەپۆرتی جێنەرەیشنی ..

$27.00 Ex باج: $27.00

Ram 4GB DDR4 Transcend

ڕامی دێسکتۆپ مارکەی ترانسێند٤ گێگابایت دی دی ئاڕ ٤خێراییەکەی ٢٤٠٠ مێگاهێرتزگرنتی سێ ساڵی لەگەڵدایە..

$28.00 Ex باج: $28.00

Ram 8GB DDR4 Transcend

ڕامی لاپتۆپ مارکەی ترانسێند٨ گێگابایت دی دی ئاڕ ٤خێراییەکەی ٢٤٠٠ مێگاهێرتزگرنتی سێ ساڵی لەگەڵدایە..

$40.00 Ex باج: $40.00

RAM 8GB DDR4 Transcend

ڕامی دێسکتۆپ مارکەی ترانسێند٨ گێگابایت دی دی ئاڕ ٤خێراییەکەی ٢٦٦٦ مێگاهێرتزسەپۆرتی جێنەرەیشنی  ..

$40.00 Ex باج: $40.00

RAM 8GB DDR4 Transcend 2400Mhz Desktop

ڕامی دێسکتۆپ مارکەی ترانسێند٨ گێگابایت دی دی ئاڕ ٤خێراییەکەی ٢٤٠٠ مێگاهێرتزسەپۆرتی جێنەرەیشنی ٦ بەرە..

$40.00 Ex باج: $40.00

Samsung 4GB PC4 DDR4 RAM

ڕامی دێسکتۆپ ٤ گێگابایت دی دی ئاڕ ٤مارکەی سامسۆنگSamsung RAM 4GB DDR4..

$50.00 Ex باج: $50.00

Transcend Laptop Ram 16B DDR4 TS2GSH64V4B

ڕامی لاپتۆپ مارکەی ترانسێندقەبارەی مێمۆریەکەی ١٦ گێگابایت دی دی ئاڕ٤خێراییەکەی ٢٤٠٠ مێگاهێرتزیەک پنی..

$65.00 Ex باج: $65.00

Transcend Ram 16GB DDR4 TS2GLH64V4B

ڕامی دێسکتۆپ مارکەی ترانسێندقەبارەی مێمۆریەکەی ١٦ گێگابایت دی دی ئاڕ٤خێراییەکەی ٢٤٠٠ مێگاهێرتزدروستک..

$65.00 Ex باج: $65.00

پیشاندانی 1 بۆ 10 لە 10 (1 پەڕەکان)