مۆنیتەر

DELL Monitor E1916HV

شاشەی دێڵقەبارەی شاشە ١٨.٥ ئینچ ئێچ دیڕێزەلیوشنی ٧٦٨ بە ١٣٦٦ پێکسڵ بە خێرایی ٦٠ هێرتزلە ڕێ..

$80.00 Ex باج: $80.00

DELL Monitor E2016HV

شاشەی دێڵ ١٩.٥ ئینچ ئێڵ سی دی ئێچ دیڕوونی ٩٠٠ بە ١٦٠٠ پێکسڵ بە خێرایی ٦٠ هێرتزلە ڕێگەی ڤی جی ئە..

$93.00 Ex باج: $93.00

HP 23er 23" 60Hz

مۆنیتەری ئێچ پیشاشە ٢٣ ئینچڕێزەلیوشن ١٩٢٠ بە ١٠٨٠ پێکسڵ بە خێرایی ٦٠ هێرتزڕیسپۆنس تایم: ٥ ئێم ئێسپا..

$150.00 Ex باج: $150.00

HP 27er 27" 60Hz

مۆنیتەری ئێچ پیشاشە ٢٧ ئینچڕێزەلیوشن ١٩٢٠ بە ١٠٨٠ پێکسڵ بە خێرایی ٦٠ هێرتزڕیسپۆنس تایم: ٥ ئێم ئێسپا..

$210.00 Ex باج: $210.00

HP 27f 4K 60Hz

مۆنیتەری ٢٧ئێف ٤کەیشاشە ٢٧ ئینچڕێزەلیوشن ٣٨٤٠ بە ٢١٦٠ پێکسڵ بە خێرایی ٦٠ هێرتزڕیسپۆنس تایم: ٥ ئێم ئ..

$450.00 Ex باج: $450.00

HP E27D 60Hz 2K

مۆنیتەری ٢٧ئێفشاشە ٢٧ ئینچڕێزەلیوشن ٢٥٦٠ بە ١٤٤٠ پێکسڵ بە خێرایی ٦٠ هێرتزڕیسپۆنس تایم: ٥ ئێم ئێسپان..

$475.00 Ex باج: $475.00

HP Pavilion Q27 27" 60Hz 2K

  مۆنیتەری ئێچ پی پاڤلیۆن ٢٧کیوشاشە ٢٧ ئینچڕێزەلیوشن ٢٥٦٠ بە ١٤٤٠ پێکسڵ بە خێرایی ٦٠ هێرتزڕیس..

$295.00 Ex باج: $295.00

HP X27i 144Hz 2K

مۆنیتەری ئێچ پی پاڤلیۆن ٢٧کیوشاشە ٢٧ ئینچڕێزەلیوشن ٢٥٦٠ بە ١٤٤٠ پێکسڵ بە خێرایی ١٤٤ هێرتزڕیسپۆنس تا..

$440.00 Ex باج: $440.00

LG 20MK400H 19.5" FHD 60Hz

مۆنیتەری ئێڵ جیقەبارەی شاشە ١٩.٥ ئینچڕێزەلیوشنی ١٩٨٠ بە ١٩٢٠ پێکسڵ بە خێرایی ٦٠ هێرتزڕیسپۆنس تایم: ٥..

$95.00 Ex باج: $95.00

LG 22M38A 21.5" 60Hz

مۆنیتەری ئێڵ جیقەبارەی شاشە ٢١.٥ ئینچڕێزەلیوشنی ١٩٨٠ بە ١٩٢٠ پێکسڵ بە خێرایی ٦٠ هێرتزڕیسپۆنس تایم: ٥..

$95.00 Ex باج: $95.00

LG 22MK430A 21.5" FHD 75Hz

مۆنیتەری ئێڵ جیقەبارەی شاشە ٢١.٥ ئینچڕێزەلیوشنی ١٩٨٠ بە ١٩٢٠ پێکسڵ بە خێرایی ٧٥ هێرتزڕیسپۆنس تایم: ٥..

$110.00 Ex باج: $110.00

LG 22MP48A 21.5" FHD 60Hz

مۆنیتەری ئێڵ جیقەبارەی شاشە ٢١.٥ ئینچڕێزەلیوشنی ١٩٨٠ بە ١٩٢٠ پێکسڵ بە خێرایی ٦٠ هێرتزڕیسپۆنس تایم: ٥..

$110.00 Ex باج: $110.00

پیشاندانی 1 بۆ 12 لە 32 (3 پەڕەکان)