کاغەزی پرنتەر

Canon Photo Paper Glossy

پەڕەی کاغەزی فۆتۆ بۆ پرنتەر مارکەی کانون ٢٠ پەڕەی تێدایەشێوازێکی ساف و درەوشاوەی هەیە قەبا..

$3.00 Ex باج: $3.00

Thermal Labe 60x40

کاغەزی بارکۆدقەبارەکەی ٦٠ بە ٤٠لەزگەیەو بەکاردێت بۆ بارکۆدو نرخی کاڵاکانspecificationsSize :60MM X 4..

$4.20 Ex باج: $4.20

پیشاندانی 1 بۆ 2 لە 2 (1 پەڕەکان)