هاردی ٢.٥ ئینچ

Pioneer SSD 128GB

هاردی ئێس ئێس دی مارکەی پایۆنێرقەبارەی مێمۆریەکەی ١٢٨ گێگابایتەخێرایی ٦ گێگابتە لە چرکەیەکدابەکاردێ..

$30.00 Ex باج: $30.00

Pioneer SSD 1TB

هاردی ئێس ئێس دی مارکەی پایۆنێرقەبارەی مێمۆریەکەی یەک تێرابایتەخێرایی ٦ گێگابتە لە چرکەیەکدابەکاردێ..

$120.00 Ex باج: $120.00

Pioneer SSD 480GB

هاردی ئێس ئێس دی مارکەی پایۆنێرقەبارەی مێمۆریەکەی ٤٨٠ گێگابایتەخێرایی ٦ گێگابتە لە چرکەیەکدابەکاردێ..

$60.00 Ex باج: $60.00

Pioneer SSD 960GB

هاردی ئێس ئێس دی مارکەی پایۆنێرقەبارەی مێمۆریەکەی ٩٦٠ گێگابایتەخێرایی ٦ گێگابتە لە چرکەیەکدابەکاردێ..

$105.00 Ex باج: $105.00

Samsung Hard 1TB 860 QVO 2.5 SATA

هاردی ئێس ئێس دی مارکەی سامسۆنگقەبارەی ٢.٥ ئینچقەبارەی مێمۆریەکەی  یەك تێرابایتی ئێس ئێس دی یەد..

$150.00 Ex باج: $150.00

پیشاندانی 1 بۆ 5 لە 5 (1 پەڕەکان)