هاردی دەرەکی

ADATA 2TB HD650 Hard Disk

هاردی دەرەکی مارکەی ئەیدەیتا ئێچ دی ٦٥٠قەبارەی مێمۆریەکەی ٢ تێرابایتەیو ئێسبی ٣.١ خێرایی پێنج گێگابت..

$85.00 Ex باج: $85.00

DIGIRICH Flash Memory 4GB

فلاش میمۆری مارکەی دیجی ڕیچقەبارەی میمۆریەکەی ٤ گێگابایتەیو ئێس بی ٢.٠ / ٣.٠DIGIRICH Flash MemoryCa..

$5.00 Ex باج: $5.00

Hard 240GB SSD External G1 Transcend

هاردی دەرەکی ئێس ئێس دی مارکەی ترانسێندقەبارەی مێمۆریەکەی ٢٤٠ گێگابایتیەک وایەری لەگەڵدایە تایپی سی ..

$62.00 Ex باج: $62.00

Hard 4TB Silicon Power Armor A85

هاردی دەرەکی ئێچ دی دی مارکەی سلیکۆن پاوەرقەبارەی مێمۆریەکەی ٤ تێرابایتبۆ خەزنکردنی داتاو زانیار..

$127.00 Ex باج: $127.00

Hard 4TB Transcend

هاردی دەرەکی مارکەی ترانسێندقەبارەی مێمۆریەکەی ٤ تێرابایتیوئێسبی ٣ دوگمە یەکی هەیە ڕاسته وخۆ دە..

$125.00 Ex باج: $125.00

Hard 8TB Transcend

هاردی دەرەکی مارکەی ترانسێندقەبارەی مێمۆریەکەی ٨ تێرابایتیوئێسبی ٣دوگمە یەکی هەیە ڕاسته وخۆ دەتوانێت..

$250.00 Ex باج: $250.00

Pioneer 480GB External SSD

هاردی دەرەکی ئێس ئێس دی مارکەی پایۆنێرقەبارەی میمۆریەکەی ٤٨٠ گێگابایتەبە خێرایی ٤٠٠ مێگابت لە جرکەی..

$68.00 Ex باج: $68.00

Pioneer 960GB External SSD

هاردی دەرەکی ئێس ئێس دی مارکەی پایۆنێرقەبارەی میمۆریەکەی ٩٦٠ گێگابایتەبە خێرایی ٤٠٠ مێگابت لە جرکەی..

$110.00 Ex باج: $110.00

Silicon Power 1TB USB3.1 External Hard Drive

هاردی دەرەکی مارکەی سلیکۆن پاوەربەکاردێت بۆ هەڵگرتی وێنە و ڤیدیۆ و موزیک و داتا و فایلقەبارەی مێمۆری..

$59.00 Ex باج: $59.00

Silicon Power 2TB USB3.1 External Hard Drive

هاردی دەرەکی مارکەی سلیکۆن پاوەربەکاردێت بۆ هەڵگرتی وێنە و ڤیدیۆ و موزیک و داتا و فایلقەبارەی مێمۆری..

$85.00 Ex باج: $85.00

SP Armor A30 Hard Drive 1TB External

هاردی دەرەکی مارکەی سلیکۆن پاوەرقەبارەی مێمۆرییەکەی ١ تێرابایتەیو ئێس بی ٣.١جیلی ١بۆ سیستەمی ویندۆز ..

$53.00 Ex باج: $53.00

SP Armor A30 Hard Drive 2TB External

هاردی دەرەکی مارکەی سلیکۆن پاوەرقەبارەی مێمۆرییەکەی ٢ تێرابایتەیو ئێس بی ٣.١جیلی ١بۆ سیستەمی ویندۆز ..

$70.00 Ex باج: $70.00

پیشاندانی 1 بۆ 12 لە 19 (2 پەڕەکان)