هاردی دەرەکی

Hard 4TB Transcend

هاردی دەرەکی مارکەی ترانسێندقەبارەی مێمۆریەکەی ٤ تێرابایتیوئێسبی ٣ دوگمە یەکی هەیە ڕاسته وخۆ دە..

$120.00 Ex باج: $120.00

Hard 8TB Transcend

هاردی دەرەکی مارکەی ترانسێندقەبارەی مێمۆریەکەی ٨ تێرابایتیوئێسبی ٣دوگمە یەکی هەیە ڕاسته وخۆ دەتوانێت..

$245.00 Ex باج: $245.00

Pioneer 960GB External SSD

هاردی دەرەکی ئێس ئێس دی مارکەی پایۆنێرقەبارەی میمۆریەکەی ٩٦٠ گێگابایتەبە خێرایی ٤٠٠ مێگابت لە جرکەی..

$135.00 Ex باج: $135.00

Silicon Power 1TB USB3.1 External Hard Drive

هاردی دەرەکی مارکەی سلیکۆن پاوەربەکاردێت بۆ هەڵگرتی وێنە و ڤیدیۆ و موزیک و داتا و فایلقەبارەی مێمۆری..

$59.00 Ex باج: $59.00

Silicon Power 2TB USB3.1 External Hard Drive

هاردی دەرەکی مارکەی سلیکۆن پاوەربەکاردێت بۆ هەڵگرتی وێنە و ڤیدیۆ و موزیک و داتا و فایلقەبارەی مێمۆری..

$80.00 Ex باج: $80.00

SP Armor A30 Hard Drive 1TB External

هاردی دەرەکی مارکەی سلیکۆن پاوەرقەبارەی مێمۆرییەکەی ١ تێرابایتەیو ئێس بی ٣.١جیلی ١بۆ سیستەمی ویندۆز ..

$53.00 Ex باج: $53.00

SP Armor A30 Hard Drive 2TB External

هاردی دەرەکی مارکەی سلیکۆن پاوەرقەبارەی مێمۆرییەکەی ٢ تێرابایتەیو ئێس بی ٣.١جیلی ١بۆ سیستەمی ویندۆز ..

$70.00 Ex باج: $70.00

Transcend 1TB USB3 External Hard Drive

هاردی دەرەکی مارکەی ترانسێندقەبارەی مێمۆریەکەی ١ تێرابایت یوئێسبی ٣.١دوگمە یەکی هەیە ڕاسته وخۆ دەتوا..

$54.00 Ex باج: $54.00

Transcend 2TB 25H3

هاردی دەرەکی مارکەی ترانسێندقەبارەی مێمۆریەکەی ٢ تێرابایتیوئێسبی ٣ / ٣.١دوگمە یەکی هەیە ڕاسته وخۆ دە..

$73.00 Ex باج: $73.00

Transcend 480GB SSD ESD240C

هاردی دەرەکی مارکەی ترانسێندقەبارەی مێمۆریەکەی ٤٨٠ گێگابایت ئێس ئێس دیخێرایی وەرگرتنی داتا ٥٢٠ مێگاب..

$105.00 Ex باج: $105.00

Transcend Hard 480GB ESD250C Portable SSD USB3.1

هاردی دەرەکی ئێس ئێس دی مارکەی ترانسێندقەبارەی مێمۆریەکەی ٤٨٠ گێگابایتیەک وایەری لەگەڵدایە تایپی س..

$110.00 Ex باج: $110.00

Transcend Hard 960GB ESD250C Portable SSD

هاردی دەرەکی ئێس ئێس دی مارکەی ترانسێندقەبارەی مێمۆریەکەی ٩٦٠ گێگابایتخێرایی وەرگرتنی داتا ٥٢٠ مێگ..

$200.00 Ex باج: $200.00

پیشاندانی 1 بۆ 12 لە 15 (2 پەڕەکان)