فلاش مێمۆری

Flash Memory JetFlash®880s Transcend 16GB

فلاش مێمۆری مارکەی ترانسێندقەبارەی مێمۆریەکەی ١٦ گێگابایتەیو ئێس بی ٣.١ و مایکرۆ یو ئێس بی هەیەبەکار..

$16.00 Ex باج: $16.00

ADATA 128GB UV320 USB3.1

فلاش مێمۆری مارکەی ئەیدەیتاقەبارەی مێمۆریەکەی ١٢٨ گێگابایتەیوئێسبی ٣.١خێرایی خوێندنەوەی ٥ گێگابت لە ..

$35.00 Ex باج: $35.00

ADATA 16GB UV320 USB 3.1

فلاش مێمۆری مارکەی ئەیدەیتاقەبارەی مێمۆریەکەی ١٦ گێگابایتەیوئێسبی ٣.١قەبارەی ١٠.٢ بە ١٩.٥ بە ٥٥ ملیم..

$13.00 Ex باج: $13.00

ADATA 64GB UV330 USB3.1

فلاش مێمۆری مارکەی ئەیدەیتاقەبارەی مێمۆریەکەی ٦٤ گێگابایتەیوئێسبی ٣.١خێرایی خوێندنەوەی ٥ گێگابت..

$25.00 Ex باج: $25.00

DIGIRICH Flash Memory 8GB

فلاش میمۆری مارکەی دیجی ڕیچقەبارەی میمۆریەکەی ٨ گێگابایتەیو ئێس بی ٢.٠ / ٣.٠DIGIRICH Flash MemoryCa..

$7.00 Ex باج: $7.00

Flash Memory Jet flash ®710 Transcend 32GB

فلاش مێمۆری مارکەی ترانسێندڕەنگی ئاڵتونی یەیوئێس بی  ٣.١ قەبارەی  مێمۆریەکەی ٣٢ ..

$16.00 Ex باج: $16.00

Flash Memory Jet flash ®810 Transcend 32GB USB3.1

فلاش مێمۆری مارکەی ترانسێندقەبارەی مێمۆریەکەی ٣٢ گێگابایتەیوئێسبی ٣.١قەبارەی ٦٣.٣ بە ٢٠.٤ بە ٨.٩ ملی..

$15.00 Ex باج: $15.00

Flash Memory jet flash®710 Transcend 64GB

فلاش مێمۆری مارکەی ترانسێندڕەنگی ئاڵتونیە یوئێس بی  ٣.١قەبارەی  مێمۆریەکەی ٦٤ گێگابای..

$22.00 Ex باج: $22.00

Flash Memory Jet Flash®810 Transcend 16GB

فلاش مێمۆری مارکەی ترانسێندقەبارەی مێمۆریەکەی ١٦ گێگابایتەیوئێسبی ٣.١ئەنتی شۆکە و بەرگەی کەوتنەخوارە..

$15.00 Ex باج: $15.00

Flash Memory Jet Flash®820 Transcend 16GB

فلاش مێمۆری مارکەی ترانسێندقەبارەی مێمۆریەکەی ١٦ گێگابایتیو ئێس بی ٣.١ڕەنگی ئاڵتونیەقەبارەی ٥٠.٤ بە ..

$15.00 Ex باج: $15.00

Flash Memory Jet flash®890s Transcend Type-C 32GB

فلاش مێمۆری مارکەی ترانسێندقەبارەی مێمۆریەکەی ٣٢ گێگابایتە یوئێسبی ٣.١ و تایپ سی یەخێرایی خوێندنەوەی..

$21.00 Ex باج: $21.00

Flash Memory JetFlash®810 Transcend 128GB

فلاش مێمۆری مارکەی ترانسێندقەبارەی مێمۆریەکەی ١٢٨ گێگابایتەیوئێسبی ٣.١ئەنتی شۆکە و بەرگەی کەوتنەخوار..

$35.00 Ex باج: $35.00

پیشاندانی 1 بۆ 12 لە 39 (4 پەڕەکان)