فلاش مێمۆری

ADATA 128GB UV320 USB3.1

فلاش مێمۆری مارکەی ئەیدەیتاقەبارەی مێمۆریەکەی ١٢٨ گێگابایتەیوئێسبی ٣.١خێرایی خوێندنەوەی ٥ گێگابت لە ..

$35.00 Ex باج: $35.00

ADATA 64GB UV330 USB3.1

فلاش مێمۆری مارکەی ئەیدەیتاقەبارەی مێمۆریەکەی ٦٤ گێگابایتەیوئێسبی ٣.١خێرایی خوێندنەوەی ٥ گێگابت..

$25.00 Ex باج: $25.00

ADATA C008 16GB USB 2.0

فلاش مێمۆری مارکەی ئەیدەیتاقەبارەی مێمۆرییەکەی ١٦ گێگابایتەیو ئێس بی ٢کێشەکەی ١٠ گرامقەبارەکەی ٣٨.١ ..

$8.00 Ex باج: $8.00

ADATA C008 32 GB USB 2.0

فلاش مێمۆری مارکەی ئەیدەیتاقەبارەی مێمۆرییەکەی ٣٢ گێگابایتەیو ئێس بی ٢کێشەکەی ٥٩ گرامقەبارەکەی ٣٨.١ ..

$12.00 Ex باج: $12.00

Flash Memory Jet flash ®710 Transcend 32GB

فلاش مێمۆری مارکەی ترانسێندڕەنگی ئاڵتونی یەیوئێس بی  ٣.١ قەبارەی  مێمۆریەکەی ٣٢ ..

$16.00 Ex باج: $16.00

Flash Memory Jet flash ®810 Transcend 32GB USB3.1

فلاش مێمۆری مارکەی ترانسێندقەبارەی مێمۆریەکەی ٣٢ گێگابایتەیوئێسبی ٣.١قەبارەی ٦٣.٣ بە ٢٠.٤ بە ٨.٩ ملی..

$15.00 Ex باج: $15.00

Flash Memory jet flash®710 Transcend 64GB

فلاش مێمۆری مارکەی ترانسێندڕەنگی ئاڵتونیە یوئێس بی  ٣.١قەبارەی  مێمۆریەکەی ٦٤ گێگابای..

$20.00 Ex باج: $20.00

Flash Memory Jet Flash®820 Transcend 16GB

فلاش مێمۆری مارکەی ترانسێندقەبارەی مێمۆریەکەی ١٦ گێگابایتیو ئێس بی ٣.١ڕەنگی ئاڵتونیەقەبارەی ٥٠.٤ بە ..

$14.00 Ex باج: $14.00

Flash Memory JetFlash®810 Transcend 128GB

فلاش مێمۆری مارکەی ترانسێندقەبارەی مێمۆریەکەی ١٢٨ گێگابایتەیوئێسبی ٣.١ئەنتی شۆکە و بەرگەی کەوتنەخوار..

$28.00 Ex باج: $28.00

Flash Memory JetFlash®820 Transcend 64GB

فلاش مێمۆری مارکەی ترانسێندڕەنگی ئاڵتونیەقەبارەی مێمۆریەکەی ٦٤ گێگابایتەیوئێسبی ٣ یەخێرایی خوێندنەوە..

$22.00 Ex باج: $22.00

Flash Memory Type-C JetFlash®890 Transcend 64GB

فلاش مێمۆری مارکەی ترانسێندقەبارەی مێمۆریەکەی ٦٤ گێگابایتەیوئێسبی ٣.١ و تایپ سی یەخێرایی خوێندنەوەی ..

$22.00 Ex باج: $22.00

Hama USB Flash Drive 128GB ROTATE

فلاش مێمۆری مارکەی هاماقەبارەی مێمۆریەکەی ١٢٨ گێگابایتەخێرایی گواستنەوەی داتای ١٠ مێگابایتە لە چرکەی..

$15.00 Ex باج: $15.00

پیشاندانی 1 بۆ 12 لە 23 (2 پەڕەکان)