کەڤەری هارد دیسک

Backup Plus 3.5Inch 8TB

بۆکسی خاریجی بۆ هاردی ناوەوەی کەیس ، قەبارەی ٣.٥ ئینچلە ڕێگەی ئەم کەڤەرەوە دەتوانی هاردی ناوەکی بکەی..

$14.50 Ex باج: $14.50

KESU-K103 Cover Hard 2.5" USB3

کەڤەری هاردی لاپتۆپ مارکەی کیسولە ڕێگەی ئەم کەڤەرەوە دەتوانیت هاردی ناوەکی بکەیت بە هاردی دەرەکیبەکا..

$10.00 Ex باج: $10.00

SATA Desktop Hard Cover

کەڤەری هارد مارکەی ساتا ٣.٥ ئینچلە ڕێگەی ئەم کەڤەرەوە دەتوانی هاردی دیسکتۆپەکەت بکەیت بە هاردی دەرەک..

$12.00 Ex باج: $12.00

Second HDD Caddy

لە ڕێگەی ئەم کادیەوە هاردی دوەم زیاد ئەکرێت بۆ لاپتۆپ، دیڤیدی لاپتۆپەکە لا ئەبەیت، پاشان هاردێک ئەخر..

$10.00 Ex باج: $10.00

WD Cover USB 3.0 2.5"

کەڤەری هاردی لاپتۆپ ٢.٥ ئینچلە ڕێگەی ئەم کەڤەرەوە دەتوانی هاردی ناوەکی بکەیت بە هاردی دەرەکی یو..

$9.00 Ex باج: $9.00

پیشاندانی 1 بۆ 5 لە 5 (1 پەڕەکان)