هاردی ئێم ٢

Hard 120GB M.2 SSD 420S

هاردی ئێم دوو مارکەی ترانسێند ٤٢٠ ئێسقەبارەی مێمۆریەکەی ١٢٠ گێگابایتی ئێس ئێس دی یەخێرایی ٦ گێگابتە ..

$39.00 Ex باج: $39.00

Hard 128GB M.2 SATA SSD 230S

هاردی ئێم ساتا ئێس ئێس دی مارکەی ترانسێند قەبارەی مێمۆریەکەی ١٢٨ گێگابایتی ئێم ساتای ئێس ئێس دی..

$41.00 Ex باج: $41.00

HARD 128GB PCIe SSD 110S

هاردی ئێم دوو مارکەی ترانسێند پی سی ئای ئی ئێس ئێس دی ١١٠ ئێسقەبارەی مێمۆریەکەی ١٢٨ گێگابایتی ئێس ئێ..

$32.00 Ex باج: $32.00

Hard 256GB NVME PCIe SSD 110S

هاردی ئێن ڤی ئێم ئی مارکەی ترانسێند پی سی ئای ئی ئێس ئێس دی ١١٠ ئێسقەبارەی مێمۆریەکەی ٢٥٦ گێگاب..

$47.00 Ex باج: $47.00

Hard 512GB PCIe SSD 110S

هاردی ئێس ئێس دی مارکەی ترانسێند پی سی ئای ئی ١١٠ ئێسقەبارەی مێمۆریەکەی ٥١٢ گێگابایتی ئێس ئێس دی یەی..

$71.00 Ex باج: $71.00

Hard 512GB SSD MTS830S

هاردی ئێم دوو مارکەی ترانسێند ئێم تی ئێس ٨٣٠ ئێسقەبارەی مێمۆریەکەی ٥١٢ گێگابایتی ئێس ئێس دی یەخێرایی..

$71.00 Ex باج: $71.00

Transcend Hard 1TB M.2 SSD 830S SATA III 6Gb/s

هاردی ئێم دوو مارکەی ترانسێند ٨٣٠ ئێسقەبارەی مێمۆریەکەی یەك  تێرابایتی ئێس ئێس دی یەخێرایی ٦ گێ..

$130.00 Ex باج: $130.00

Transcend Hard PCIe SSD 110S M.2 1TB

هاردی ئێس ئێس دی ١١٠ ئێس مارکەی ترانسێندقەبارەی مێمۆریەکەی یەک تێرابایتیەک پنی هەیەداتا بەخێرای ..

$125.00 Ex باج: $125.00

Transcend Hard PCIe SSD 110S M.2 512GB

هاردی ئێس ئێس دی ١١٠ ئێس مارکەی ترانسێندقەبارەی مێمۆریەکەی ٥١٢ گێگابایتیەک پنی هەیەداتا بەخێرای..

$72.00 Ex باج: $72.00

پیشاندانی 1 بۆ 9 لە 9 (1 پەڕەکان)