ئێس دی کارد

Klevv NEO MicroSDHC with adapter 16 GB

مایکرۆ ئێس دی کاردی مارکەی کلیڤقەبارەی ١٦ گێگابایتەکلاس ١٠خێرایی گوێزانەوەی داتا ٩٠ مێگا بایت لە چرک..

$10.00 Ex باج: $10.00

MicroSDHC UHS-I Transcend 128GB

مایکرۆ ئێس دی کاردی مارکەی ترانسێندقەبارەی ١٢٨ گێگابایتەکلاس ١٠خێرایی خوێندنەوەی ٩٠ مێگابایتە لە چرک..

$24.00 Ex باج: $24.00

Premium microSDxc UHS-I Transcend 64GB

مایکرۆ ئێس دی کاردی مارکەی ترانسێندقەبارەی ٦٤ گێگابایتەکلاس ١٠خێرایی خوێندنەوەی ٩٠ مێگابایتە لە چرکە..

$15.00 Ex باج: $15.00

Premium SDHC UHS-I SDcard Transcend 32GB

ئێس دی کاردی مارکەی ترانسێندقەبارەی ٣٢ گێگابایتەبەکاردێت بۆ کامێرای فۆتۆگرافی و ئەو ئامێرانەی شوێنی ..

$11.00 Ex باج: $11.00

Premium SDxc UHS-I Transcend 128GB

ئێس دی کاردی مارکەی ترانسێندقەبارەی ١٢٨ گێگابایتەبەکاردێت بۆ کامێرای فۆتۆگرافی و ئەو ئامێرانەی شوێنی..

$27.00 Ex باج: $27.00

SanDisk 128GB MicroSD Card

مایکرۆ ئێس دی کاردی مارکەی سان دیسکقەبارەی ١٢٨ گێگابایتەکلاس ١٠خێرایی گوێزانەوەی داتا ١٠٠ مێگابایت ل..

$48.00 Ex باج: $48.00

UHS-I SD 300S SDcard Transcend 32GB

ئێس دی کاردی مارکەی ترانسێندقەبارەی مێمۆریەکەی ٣٢ گێگابایتەبەکاردێت بۆ کامێرای فۆتۆگرافی و ئەو ئامێر..

$10.00 Ex باج: $10.00

UHS-I SD300S SD Card Transcend 16GB

ئێس دی کاردی مارکەی ترانسێندقەبارەی مێمۆریەکەی ١٦ گێگابایتەتوانای وەرگرتنی ڤیدۆی فول ئێچ دی هەیەبە خ..

$9.00 Ex باج: $9.00

UHS-SD 300S SD Card Transcend 64GB

ئێس دی کارد مارکەی ترانسێندقەبارەی مێمۆریەکەی ٦٤ گێگابایتەبە خێرایی ٤٥ مێگابایت لە چرکەیەکدا داتا دە..

$14.00 Ex باج: $14.00

پیشاندانی 1 بۆ 9 لە 9 (1 پەڕەکان)