مایکرۆ ئێس دی کارد

Klevv NEO microSDHC 8GB

مایکرۆ ئێس دی کارد مارکەی کلیڤقەبارەی ٨ گێگابایتەکلاس ١٠بە خێرایی ٤٥ مێگابایت لە چرکەیەکدا داتا دەگو..

$10.00 Ex باج: $10.00

Klevv NEO MicroSDHC with adapter 16 GB

مایکرۆ ئێس دی کاردی مارکەی کلیڤقەبارەی ١٦ گێگابایتەکلاس ١٠خێرایی گوێزانەوەی داتا ٩٠ مێگا بایت لە چرک..

$10.00 Ex باج: $10.00

MicroSDHC UHS-I Transcend 128GB

مایکرۆ ئێس دی کاردی مارکەی ترانسێندقەبارەی ١٢٨ گێگابایتەکلاس ١٠خێرایی خوێندنەوەی ٩٠ مێگابایتە لە چرک..

$24.00 Ex باج: $24.00

Premium microSDxc UHS-I Transcend 64GB

مایکرۆ ئێس دی کاردی مارکەی ترانسێندقەبارەی ٦٤ گێگابایتەکلاس ١٠خێرایی خوێندنەوەی ٩٠ مێگابایتە لە چرکە..

$15.00 Ex باج: $15.00

SanDisk 128GB MicroSD Card

مایکرۆ ئێس دی کاردی مارکەی سان دیسکقەبارەی ١٢٨ گێگابایتەکلاس ١٠خێرایی گوێزانەوەی داتا ١٠٠ مێگابایت ل..

$48.00 Ex باج: $48.00

UHD-I MicroSD 300S Transcend 32GB

مایکرۆ ئێسدی کارد مارکەی ترانسێندقەبارەی مێمۆریەکەی ٣٢ گێگابایتکلاس ١٠خێراییەکەی ٩٥ مێگابایتە لە چرک..

$11.00 Ex باج: $11.00

UHS-I microSD 300S Transcend 128GB

مایکرۆ ئێسدی کارد مارکەی ترانسێندقەبارەی مێمۆریەکەی ١٢٨ گێگابایتکلاس ١٠جیلی سێ یەتوانای وەرگرتنی ڤید..

$24.00 Ex باج: $24.00

UHS-I microSD 300S Transcend 16GB

مایکرۆ ئێسدی کارد مارکەی ترانسێندقەبارەی مێمۆریەکەی ١٦ گێگابایتکلاس ١٠خێراییەکەی ٩٥ مێگابایتە لە چرک..

$8.00 Ex باج: $8.00

پیشاندانی 1 بۆ 8 لە 8 (1 پەڕەکان)