مایکرۆ ئێس دی کارد

Klevv NEO microSDHC 8GB

مایکرۆ ئێس دی کارد مارکەی کلیڤقەبارەی ٨ گێگابایتەکلاس ١٠بە خێرایی ٤٥ مێگابایت لە چرکەیەکدا داتا دەگو..

$10.00 Ex باج: $10.00

MicroSDHC UHS-I Transcend 128GB

مایکرۆ ئێس دی کاردی مارکەی ترانسێندقەبارەی ١٢٨ گێگابایتەکلاس ١٠خێرایی خوێندنەوەی ٩٠ مێگابایتە لە چرک..

$24.00 Ex باج: $24.00

Premium microSDxc UHS-I Transcend 64GB

مایکرۆ ئێس دی کاردی مارکەی ترانسێندقەبارەی ٦٤ گێگابایتەکلاس ١٠خێرایی خوێندنەوەی ٩٠ مێگابایتە لە چرکە..

$15.00 Ex باج: $15.00

UHD-I MicroSD 300S Transcend 32GB

مایکرۆ ئێسدی کارد مارکەی ترانسێندقەبارەی مێمۆریەکەی ٣٢ گێگابایتکلاس ١٠خێراییەکەی ٩٥ مێگابایتە لە چرک..

$13.00 Ex باج: $13.00

UHS-I microSD 300S Transcend 128GB

مایکرۆ ئێسدی کارد مارکەی ترانسێندقەبارەی مێمۆریەکەی ١٢٨ گێگابایتکلاس ١٠جیلی سێ یەتوانای وەرگرتنی ڤید..

$24.00 Ex باج: $24.00

UHS-I microSD 300S Transcend 16GB

مایکرۆ ئێسدی کارد مارکەی ترانسێندقەبارەی مێمۆریەکەی ١٦ گێگابایتکلاس ١٠خێراییەکەی ٩٥ مێگابایتە لە چرک..

$8.00 Ex باج: $8.00

پیشاندانی 1 بۆ 6 لە 6 (1 پەڕەکان)