ئێس ئێس دی

Hard SSD 128GB Transcend

هاردی ١٢٨ گێگابایت مارکەی ترانسێند ئێس ئێس دیقەبارە ٢.٥ ئینچخێرایی ٦ گێگابتە لە چرکەیەکدابەکاردێت بۆ..

$33.00 Ex باج: $33.00

Hard SSD 1TB 220Q Transcend

هاردی ئێس ئێس دی مارکەی ترانسێندقەبارەی مێمۆریەکەی ١ تێرابایتەخێرایی ٦ گێگابتە لە چرکەیەکدابەکاردێت ..

$118.00 Ex باج: $118.00

Hard SSD 256GB Transcend

هاردی ٢٥٦ گێگابایت مارکەی ترانسێند ئێس ئێس دیقەبارە ٢.٥ ئینچخێرایی ٦ گێگابتە لە چرکەیەکدابەکاردێت بۆ..

$43.00 Ex باج: $43.00

Hard SSD 480GB Transcend

هاردی ئێس ئێس دی مارکەی ترانسێندقەبارەی مێمۆریەکەی ٤٨٠ گێگابایتەخێرای ٦ گێگابتە لە چرکەیەکدابەکاردێت..

$70.00 Ex باج: $70.00

Kingston 240GB A400 SATA 3 2.5" Internal SSD SA400S37/240G

هاردی ئێس ئێس دی ٢٤٠ گێگابایت ئەی ٤٠٠ ساتای سێ ٢.٥ ئینچ - مارکەی کینگستۆنسەرەتا پێویستە بەکارهێنەر د..

$45.00 Ex باج: $45.00

Pioneer SSD 128GB

هاردی ئێس ئێس دی مارکەی پایۆنێرقەبارەی مێمۆریەکەی ١٢٨ گێگابایتەخێرایی ٦ گێگابتە لە چرکەیەکدابەکاردێ..

$30.00 Ex باج: $30.00

Pioneer SSD 1TB

هاردی ئێس ئێس دی مارکەی پایۆنێرقەبارەی مێمۆریەکەی یەک تێرابایتەخێرایی ٦ گێگابتە لە چرکەیەکدابەکاردێ..

$120.00 Ex باج: $120.00

Pioneer SSD 480GB

هاردی ئێس ئێس دی مارکەی پایۆنێرقەبارەی مێمۆریەکەی ٤٨٠ گێگابایتەخێرایی ٦ گێگابتە لە چرکەیەکدابەکاردێ..

$60.00 Ex باج: $60.00

Pioneer SSD 960GB

هاردی ئێس ئێس دی مارکەی پایۆنێرقەبارەی مێمۆریەکەی ٩٦٠ گێگابایتەخێرایی ٦ گێگابتە لە چرکەیەکدابەکاردێ..

$105.00 Ex باج: $105.00

PNY CS900 Hard Internal 960GB SSD

هاردی ئێس ئێس دی ساتا ٩٦٠ گێگابایتقەبارەی ٢.٥ ئینچخێرایی ٦ گێگابت لە چرکەیەکداداتا بەخێرای ٥٣٥ مێگاب..

$110.00 Ex باج: $110.00

Samsung 120GB SSD 2.5

هاردی ئێس ئێس دی مارکەی سامسۆنگقەبارەی مێمۆریەکەی ١٢٠ گێگابایتەخێرایی ١٣٠ بە ٤١٠ مێگابایتە لە چرکەیە..

$46.00 Ex باج: $46.00

Transcend 480GB SSD ESD240C

هاردی دەرەکی مارکەی ترانسێندقەبارەی مێمۆریەکەی ٤٨٠ گێگابایت ئێس ئێس دیخێرایی وەرگرتنی داتا ٥٢٠ مێگاب..

$105.00 Ex باج: $105.00

پیشاندانی 1 بۆ 12 لە 17 (2 پەڕەکان)