نانۆ ستەیشن

nanostation m2 NSM2

نانۆستەیشنبەکاردێت بۆ پەخش کردنی ئینتەرنێتبۆ ژوورەوە و دەرەوە بەکاردێت٢.٤ گێگا هێرتز بە خێرای ١٥٠ مێ..

$105.00 Ex باج: $105.00

پیشاندانی 1 بۆ 1 لە 1 (1 پەڕەکان)