وایەر

3D Sound Card USB Audio controller

ساوند کاردپۆرتی یو ئێس بی ئەگۆڕێت بۆ پۆرتی هێدفۆن و مایکرۆفۆنکەبەستت ڕاستەوخۆ ئیش دەکاتSpecification..

$6.00 Ex باج: $6.00

Apollo 6 In 1 Adapter

ئەداپتەری ئەپۆلۆ بۆ تایپ سیئەم پۆرتانەی هەیە:تایپ سی٣ یوئێس بی سێی هەیەئێس دیمایکرۆ ئێس دیApollo ada..

$60.00 Ex باج: $60.00

Apollo 7 In 1 Adapter

ئەداپتەری ئەپۆلۆ بۆ تایپ سیئەم پۆرتانەی هەیە:ئێچ دی ئێم ئایتایپ سی٣  یوئێس بی سێی هەیەئێس دیمای..

$70.00 Ex باج: $70.00

Apollo 9 in 1 adapter

ئەداپتەری ئەپۆلۆ بۆ تایپ سیئەم پۆرتانەی هەیە:ئێچ دی ئێم ئایتایپ سی٣ یو ئێس بینێتووۆرکئێس دیمایکرۆ ئێ..

$90.00 Ex باج: $90.00

Apollo Adapter for Type C

ئەداپتەری ئەپۆلۆ بۆ تایپ سیئەم پۆرتانەی هەیە:٢ یو ئێس بیتایپ سیئێس دیمایکرۆ ئێس دیApollo Adapter fo..

$33.00 Ex باج: $33.00

Aux - audio cable 1 in 2

کۆنڤێرتەری ئۆکسی دەنگدوو پۆرتی هێدفۆن و مایکرۆفۆن دەگۆڕێت بۆ یەک پۆرتبەکاردێت بۆ ئەو ئامێرانەی کە جێ..

$4.00 Ex باج: $4.00

Aux - Audio Cable 2 In 1 KY-67

کۆنڤێرتەری ئۆکسی دەنگ مارکەی کاینیەک پۆرتی هێدفۆن دەگۆڕێت بۆ دوو پۆرتی هێدفۆنبەکاردێت بۆ مۆبایل و تا..

$5.00 Ex باج: $5.00

Aux Cable 2 meter

وایەری ئۆکس بۆ گەیاندنی دەنگ, درێژی ٢ مەتر..

$2.00 Ex باج: $2.00

Cable Printer 10M

وایەری پرنتەردرێژی دە مەترPrinter CableLength 10m..

$10.00 Ex باج: $10.00

Cable Printer 5M

وایەری پرنتەردرێژی پێنج مەترPrinter Cablelength 5 m..

$7.00 Ex باج: $7.00

CAMSCAN Coaxial Cable 250M

وایەری کامسکانی کامێرا تۆپی ٢٥٠ مەتری..

$60.00 Ex باج: $60.00

Cat6 Cable 3M

وایەری کات پێنج نێتۆرکدرێژی ٣ مەترCat5 Network CableLength 3 m..

$1.50 Ex باج: $1.50

پیشاندانی 1 بۆ 12 لە 89 (8 پەڕەکان)