وایەری ئۆکس

3D Sound Card USB Audio controller

ساوند کاردپۆرتی یو ئێس بی ئەگۆڕێت بۆ پۆرتی هێدفۆن و مایکرۆفۆنکەبەستت ڕاستەوخۆ ئیش دەکاتSpecification..

$6.00 Ex باج: $6.00

Aux - audio cable 1 in 2

کۆنڤێرتەری ئۆکسی دەنگدوو پۆرتی هێدفۆن و مایکرۆفۆن دەگۆڕێت بۆ یەک پۆرتبەکاردێت بۆ ئەو ئامێرانەی کە جێ..

$4.00 Ex باج: $4.00

Aux - Audio Cable 2 In 1 KY-67

کۆنڤێرتەری ئۆکسی دەنگ مارکەی کاینیەک پۆرتی هێدفۆن دەگۆڕێت بۆ دوو پۆرتی هێدفۆنبەکاردێت بۆ مۆبایل و تا..

$5.00 Ex باج: $5.00

Aux Cable 2 meter

وایەری ئۆکس بۆ گەیاندنی دەنگ, درێژی ٢ مەتر..

$2.00 Ex باج: $2.00

USB Virtual 7.1 Channel Sound Adapter

ساوند کاردپۆرتی یوئێس بی ئەگۆڕێت  بۆ هێدفۆن و مایکرۆفۆنخێرایەکەی ١٢ مێگابیتە لە چرکەیەکدادوو دو..

$6.00 Ex باج: $6.00

پیشاندانی 1 بۆ 5 لە 5 (1 پەڕەکان)