وایەری نێتۆرك

Cat6 Cable 3M

وایەری کات پێنج نێتۆرکدرێژی ٣ مەترCat5 Network CableLength 3 m..

$1.50 Ex باج: $1.50

FTP Cat6 VVV 305M Network cable

وایەری نێتۆرک ئێف تی پی ٣٠٥ مەترکات ٦ ئێف تی پیدوو بەرگی هەیە..

$80.00 Ex باج: $80.00

HTS UTP Cat6 0.3M Patch Cord

وایەری  نێتۆرك درێژیەکەی ٣٠ سانتیمەترەبەکاردێت بۆ بەینی پاچ پەناڵ و سویچ بۆ ناو ڕاك..

$3.00 Ex باج: $3.00

HTS UTP Cat6 0.5M Patch Cord

وایەری  نێتۆرك درێژیەکەی نیو مەترەCat6..

$2.00 Ex باج: $2.00

HTS UTP Cat6 1M Patch Cord

وایەری  نێتۆرك درێژیەکەی ١ مەترەCat6..

$2.50 Ex باج: $2.50

HTS UTP Cat6 2M Patch Cord

وایەری  نێتۆرك درێژیەکەی ٢ مەترەCat6..

$3.50 Ex باج: $3.50

HTS UTP Cat6 3M Patch Cord

وایەری  نێتۆرك درێژیەکەی ٣ مەترەCat6..

$5.00 Ex باج: $5.00

HTS UTP Cat6 5M Patch Cord

وایەری  نێتۆرك درێژیەکەی پێنج مەترەCat6..

$6.00 Ex باج: $6.00

Network Cable Cat6 UTP 10M

وایەری کات شەش یو تی پی نێتۆرکدرێژی ١٠ مەترspecificationsCategory: Cat 6Length: 10MType : UTP..

$6.00 Ex باج: $6.00

Network Cable Cat6 UTP 5M

وایەری کات شەش یو تی پی نێتۆرکدرێژی ٥ مەترNetwork Cable Cat6Length 5M..

$3.50 Ex باج: $3.50

USB 2.0 Wireless 802.11N

یوئێسبی وایەرلێسی ٨٠٢.١١ ئێنپۆرتی یوئێسبی دەگۆڕێت بۆ وایەرلێسیوئێسبی دووە بەکاردێت بۆ ئەو کۆمپی..

$12.00 Ex باج: $12.00

USB Wireless Dongle

یو ئێس بی بلوتوسپۆرتی یو ئێس بی دەگۆڕێت بۆ بلوتوسدەتوانرێت مۆبایلی پێ ببەسرێت لەڕێگەی بلوتوسەوەSpeci..

$5.00 Ex باج: $5.00

پیشاندانی 1 بۆ 12 لە 16 (2 پەڕەکان)