پاوەر بانک

Gold Vision 8000mAh Power Bank

پاوەر بانکی گۆڵد ڤیژنهێزی باتریەکەی ٨٠٠٠ میلی ئەمپێرەبۆ ڕاوتەر و مۆبایل و تابلێت و کامێرا بەکاردێتب..

$21.00 Ex باج: $21.00

Mini DC UPS Power Bank SKE 7800mha

 پاوەربانکی بچوک مارکەی ئێس کەی ئی٧٨٠٠ ملی ئەمپێربەکاردێت بۆ بارگاوی کردنەوەی مۆبایلی زیرەک و ه..

$21.00 Ex باج: $21.00

Omnya 8800mAh Power Bank

پاوەر بانکی ئۆمنیاهێزی باتریەکەی ٨٨٠٠ میلی ئەمپێرەبۆ ڕاوتەر و مۆبایل و تابلێت و کامێرا بەکاردێتبۆ ئ..

$24.00 Ex باج: $24.00

Power Bank LDNIO 10000mah

پاوەربانکی مارکەی ئێڵ دی نیۆ١٠٠٠٠ ملی ئەمپێرەبەکار دێت بۆ بارگاوی کردنەوەی هەموو جۆرە مۆبایلێکدوو پۆ..

$18.00 Ex باج: $18.00

PowerBank MoXom 10000mAh

پاوەربانکی مارکەی مۆکسۆم١٠٠٠٠ ملی ئەمپێرەبەکاردێت بۆ بارگاوی کردنەوەی هەموو جۆرە مۆبایلێکلیدی هەیە و..

$18.00 Ex باج: $18.00

Remax Power Bank 10000mAh

پاوەربانکی مارکەی ڕیماکس١٠٠٠٠ ملی ئەمپێربەکار دێت بۆ شەحنکردنەوەی هەمو جۆرە مۆبایلێک لەگەڵ ئامێرەکان..

$17.00 Ex باج: $17.00

WGP512A Power Bank

پاوەر بانکبۆ ڕاوتەر و مۆبایل و کامێرا و دی ڤی ئاڕ دەبێتباتریەکەی بەهێزی هەیە و بەرگەی زۆر دەگرێتبۆ ئ..

$39.00 Ex باج: $39.00

ZHUSE Power Bank 4000mAh

پاوەربانک مارکەی زوسدەتواندرێت بە ئاسانی هەڵبگیرێت  دەتواندرێت وەک جزدانی هەڵگرتنی کارت و پارە..

$21.00 Ex باج: $21.00

پیشاندانی 1 بۆ 8 لە 8 (1 پەڕەکان)