بەکارهاتوو

Grid View:

AIO Dell Optiplex 7450

$480.00

ئەڵ ئین وەن مەرکەی دێڵ ئۆپتیپلێکس ٧٤٥٠تایبەتمەندیەکان:پرۆسێسەر: ئینتێڵ کۆڕ ئای ٥ جیلی ٩ کە خاوەن ( ٦ کۆر و ٦ ثێرێدە لە کاتی ئاسایدا خێرایەکەی دەگات  ١.٨ گێگا هێرتز و لە کاتی کارپێکردنی قورس خێرایەکەی دەگاتە ٣.٤ گێگاهێرتز )ڕام: ٨ گێگا بایت هارد: ٢٥٦ گێگابایت  ‌ ئيس ئيس دی گرافیک کارد: ناوەکی جۆری ئینتیڵشا..

AIO HP Eliteone 800 G4

$465.00

ئەڵ ئین وەن مەرکەی ئیچ پی ئیڵیتوەن ٨٠٠ جی٤ تایبەتمەندیەکان:پرۆسێسەر: ئینتێڵ کۆڕ ئای ٥ جیلی ٨ کە خاوەن ( ٦ کۆر و ٦ ثێرێدە لە کاتی ئاسایدا خێرایەکەی دەگات  ٣.١ گێگا هێرتز و لە کاتی کارپێکردنی قورس خێرایەکەی دەگاتە ٤.٣ گێگاهێرتز )ڕام: ١٦ گێگا بایت هارد: ٥١٢ گێگابایت  ‌ ئيس ئيس دی گرافیک کارد: رادیۆن ئار ئێک..

AIO Lenovo ThinkCentre 30A

$575.00

ئەڵ ئین وەن مەرکەی لینۆڤۆ ثینک سەنتەر ٣٠ئەیتایبەتمەندیەکان:پرۆسێسەر: ئینتێڵ کۆڕ ئای ٥ جیلی١٢ کە خاوەن ( ٨ کۆر و ١٢ ثێرێدە لە کاتی ئاسایدا خێرایەکەی دەگات  ٣.٣ گێگا هێرتز و لە کاتی کارپێکردنی قورس خێرایەکەی دەگاتە ٤.٤ گێگاهێرتز )ڕام:٨ گێگا بایت هارد: ٥١٢ گێگابایت  ئيس ئيس دی ئێم ڤی ئێم ئیگرافیک کارد: ناوەکی جۆری &n..

نیشاندان1 بۆ 3 لە 3 (1 پەڕەکان)
Back to top