دێڵ

Grid View:

Dell Inspiron 15 3511

$500.00

لاپتۆپی دێڵ ئینسپایرۆن ١٥ ٣٥١١تایبەتمەندیەکان:پرۆسێسەر: ئینتێڵ کۆڕ ئای ٥ جیلی١١ کە خاوەن ( ٤ کۆر و ٨ ثێرێدە لە کاتی ئاسایدا خێرایەکەی دەگات  ٢.٤ گێگا هێرتز و لە کاتی کارپێکردنی قورس خێرایەکەی دەگاتە ٤.٢ گێگاهێرتز )ڕام:٨ گێگا بایت هارد: ٢٥٦ گێگابایت  ‌ ئيس ئيس دی گرافیک کارد: ناوەکی جۆری ئینتێل شاشە: ..

Dell Latitude 5400

$235.00

لاپتۆپی دێڵ لاتیتود ٥٤٠٠تایبەتمەندیەکان:پرۆسێسەر: ئینتێڵ کۆڕ ئای ٥ جیلی٨ کە خاوەن ( ٤ کۆر و ٨ ثێرێدە لە کاتی ئاسایدا خێرایەکەی دەگات  ١.٩ گێگا هێرتز و لە کاتی کارپێکردنی قورس خێرایەکەی دەگاتە ٤.١ گێگاهێرتز )ڕام:٨ گێگا بایت هارد: ٢٥٦ گێگابایت  ‌ ئيس ئيس دی جۆری ئێن ڤی ئێم ئیگرافیک کارد: ناوەکی جۆری ئینتێل شاشە..

Dell Latitude 5400

$260.00

لاپتۆپی دێڵ لاتیتود ٥٤٠٠تایبەتمەندیەکان:پرۆسێسەر: ئینتێڵ کۆڕ ئای ٥ جیلی٨ کە خاوەن ( ٤ کۆر و ٨ ثێرێدە لە کاتی ئاسایدا خێرایەکەی دەگات  ١.٩ گێگا هێرتز و لە کاتی کارپێکردنی قورس خێرایەکەی دەگاتە ٤.١ گێگاهێرتز )ڕام:٨ گێگا بایت هارد: ٢٥٦ گێگابایت  ‌ ئيس ئيس دی مارکەی سامسۆنگگرافیک کارد: ناوەکی جۆری ئینتێل شاشە:&nb..

Dell Latitude 7400

$240.00

لاپتۆپی دێڵ لاتیتود ٧٤٠٠تایبەتمەندیەکان:پرۆسێسەر: ئینتێڵ کۆڕ ئای ٥ جیلی٨ کە خاوەن ( ٤ کۆر و ٨ ثێرێدە لە کاتی ئاسایدا خێرایەکەی دەگات  ١.٦ گێگا هێرتز و لە کاتی کارپێکردنی قورس خێرایەکەی دەگاتە ٤.١ گێگاهێرتز )ڕام: ٨ گێگا بایت هارد: ٢٥٦ گێگابایت ئيس ئيس دیگرافیک کارد: ناوەکی جۆری ئینتێلشاشە: ١٤ ئینج فول ئێچ دی (..

Dell Precision 5540

$635.00

لاپتۆپی مارکەی دێڵ  پریسیژن ٥٥٤٠تایبەتمەندیەکان:پرۆسێسەر: ئینتێڵ کۆڕ ئای ٧ جیلی٩ کە خاوەن ( ٦ کۆر و ١٢ ثێرێدە لە کاتی ئاسایدا خێرایەکەی دەگات  ٢.٦ گێگا هێرتز و لە کاتی کارپێکردنی قورس خێرایەکەی دەگاتە ٤.٥ گێگاهێرتز )ڕام: ٣٢ گێگا بایت هارد: ١تێرابایت ئيس ئيس دی جۆری ئێن ڤی ئیم ئی مارکەی سامسۆنگگرافیک کارد: دەر..

Dell Precision 5540

$575.00

لاپتۆپی مارکەی دێڵ  پریسیژن ٥٥٤٠تایبەتمەندیەکان:پرۆسێسەر: ئینتێڵ کۆڕ ئای ٧ جیلی٩ کە خاوەن ( ٦ کۆر و ١٢ ثێرێدە لە کاتی ئاسایدا خێرایەکەی دەگات  ٢.٦ گێگا هێرتز و لە کاتی کارپێکردنی قورس خێرایەکەی دەگاتە ٤.٦ گێگاهێرتز )ڕام: ١٦ گێگا بایت هارد: ٥١٢ گێگابایت ئيس ئيس دی جۆری ئێن ڤی ئیم ئی گرافیک کارد: دەرەکی لە..

Dell vostro 3510

$370.00

لاپتۆپی دیڵ ڤۆسترو ٣٥١٠تایبەتمەندیەکان:پرۆسێسەر: ئینتێڵ کۆڕ ئای ٣ جیلی ١١ کە خاوەن ( ٢ کۆرە لە کاتی ئاسایدا خێرایەکەی دەگات  ٣ گێگا هێرتز و لە کاتی کارپێکردنی قورس خێرایەکەی دەگاتە ٤.١ گێگاهێرتز )ڕام: ٨ گێگا بایت هارد: ٢٥٦ گێگابایت  ‌ ئيس ئيس دی گرافیک کارد: ناوەکی جۆری ئینتێل شاشە: ١٣.٣ ئینج ، ئێچ ..

نیشاندان1 بۆ 7 لە 7 (1 پەڕەکان)
Back to top