لینۆڤۆ

Grid View:

Lenovo IdeaPad Slim 3

$440.00

لاپتۆپی مارکەی لینۆڤۆ ئادیا پاد سلیم١٥تایبەتمەندیەکان:پرۆسێسەر: ئینتێڵ کۆڕ ئای ٧ جیلی١٣ کە خاوەن ( ٤ کۆر و ١٢ ثێرێدە لە کاتی ئاسایدا خێرایەکەی دەگات  ٢.١ گێگا هێرتز و لە کاتی کارپێکردنی قورس خێرایەکەی دەگاتە ٤.٦ گێگاهێرتز )ڕام: ٨گێگا بایت بە خێرای ٤٨٠٠ مێگا هێرتزهارد: ٥١٢ گێگابایت  ‌ ئيس ئيس دیگرافیک کارد: ناوەکی جۆری ئینتێ..

Lenovo LOQ 15irh8

$1,120.00

لاپتۆپی مارکەی لینۆڤۆ ئێل ئۆ کیوتایبەتمەندیەکان: پرۆسێسەر: ئینتێڵ کۆڕ ئای ٧ جیلی ١٣  کە خاوەن ( ١٠ کۆر و ١٦ ثێرێدە لە کاتی ئاسایدا خێرایەکەی دەگات  ٢.٤ گێگا هێرتز و لە کاتی کارپێکردنی قورس خێرایەکەی دەگاتە ٤.٩ گێگاهێرتز )ڕام:١٦ گێگا بایت بە خیرای ٥٢٠٠مێگا هێرتز  هارد: ٥١٢ گێگابایت  ‌ ئيس ئيس دی  گرا..

Lenovo V14 IGL

$170.00

لاپتۆپی لینۆڤۆ ڤی١٤  ئای جی ئێڵتایبەتمەندیەکان:پرۆسێسەر: ئینتێڵ سیلیرۆن ئێن٤٠٢٠ کە خاوەن ( ٢ کۆرە لە کاتی ئاسایدا خێرایەکەی دەگات  ١.١ گێگا هێرتز و لە کاتی کارپێکردنی قورس خێرایەکەی دەگاتە ٢.٨ گێگاهێرتز )ڕام:٤ گێگا بایت هارد: ١٢٠ گێگابایت  ‌ ئيس ئيس دیگرافیک کارد: ناوەکی جۆری ئینتێل شاشە: ١٤ ئینج ، ئێچ د..

Lenovo V14 IIL

$360.00

لاپتۆپی لینۆڤۆ ڤی١٤ ئای ئای ئێڵتایبەتمەندیەکان:پرۆسێسەر: ئینتێڵ کۆڕ ئای ٥ جیلی ١٠  کە خاوەن ( ٤ کۆر و ٨ ثێرێدە لە کاتی ئاسایدا خێرایەکەی دەگات  ١.٠ گێگا هێرتز و لە کاتی کارپێکردنی قورس خێرایەکەی دەگاتە ٣.٦ گێگاهێرتز )ڕام:٨ گێگا بایت هارد: ٢٥٦ گێگابایت  ‌ ئيس ئيس دیگرافیک کارد: ناوەکی جۆری ئینتێل شاشە: ١٤..

نیشاندان1 بۆ 4 لە 4 (1 پەڕەکان)
Back to top