ئاسوس

Grid View:

ASUS Q540V

$1,225.00

لاپتۆپی مارکەی ئاسوس کیو٥٤٠ ڤیتایبەتمەندیەکان: پرۆسێسەر: ئینتێڵ کۆڕ ئای ٩ جیلی ١٣  کە خاوەن ( ١٤ کۆر و ٢٠ ثێرێدە لە کاتی ئاسایدا خێرایەکەی دەگات  ٢.٦ گێگا هێرتز و لە کاتی کارپێکردنی قورس خێرایەکەی دەگاتە ٥.٤ گێگاهێرتز )ڕام: ١٦ گێگا بایت هارد: ١ تێرابایت  ‌ ئيس ئيس دی جۆری ئێنڤی ئێم ئیگرافیک کارد: دەرەکی ..

ASUS TUF FX507ZI

$1,285.00

لاپتۆپی مارکەی ئاسوس تەفتایبەتمەندیەکان: پرۆسێسەر: ئینتێڵ کۆڕ ئای ٧ جیلی ١٢  کە خاوەن ( ١٠ کۆر و ١٦ ثێرێدە لە کاتی ئاسایدا خێرایەکەی دەگات  ٢.٣ گێگا هێرتز و لە کاتی کارپێکردنی قورس خێرایەکەی دەگاتە ٤.٧ گێگاهێرتز )ڕام: ١٦ گێگا بایت هارد: ١تێرابایت  ‌ ئيس ئيس دی جۆری ئێنڤی ئێم ئیگرافیک کارد: دەرەکی جۆری ئێ..

ASUS TUF FX507ZV

$1,165.00

لاپتۆپی مارکەی ئاسوس تەفتایبەتمەندیەکان: پرۆسێسەر: ئینتێڵ کۆڕ ئای ٧ جیلی ١٢  کە خاوەن ( ١٠ کۆر و ١٦ ثێرێدە لە کاتی ئاسایدا خێرایەکەی دەگات  ٢.٣ گێگا هێرتز و لە کاتی کارپێکردنی قورس خێرایەکەی دەگاتە ٤.٧ گێگاهێرتز )ڕام: ١٦ گێگا بایت بە خیرای ٣٢٠٠مێگا هێرتز  هارد: ٥١٢ گێگابایت  ‌ ئيس ئيس دیگرافیک کارد: ..

نیشاندان1 بۆ 3 لە 3 (1 پەڕەکان)
Back to top