باتری و چارجەر

Grid View:

Charger Dell 19.5V 3.34A Black

$12.50

بارگاویکەرەوەی لاپتۆپی دێڵ ١٩.٥ڤۆلت بە ٣.٣٤ئەمپێرتایبەتمەندیەکان:ڤۆڵتیەی هاتنە ژوورەوە: 100-240V AC، 50/60Hzڤۆڵتیەی دەرچوون: ١٩.٥ڤۆلتی دی سی کارەبای دەرچوون: ٣.٣٤ ئەمپێرقەبارەی : ٤.٥*٣.٠_________Model:  Charger Dell 19.5V 3.34A BlackInput voltage:100-240V AC, 50/60HzOutput voltage: 19.5V DCOutput current: 3.34ADC Size: 4.5*3.0 Black..

Charger Dell 19.5V 3.34A Normal

$12.50

بارگاویکەرەوەی لاپتۆپی دێڵ ١٩.٥ڤۆلت بە ٣.٣٤ئەمپێرتایبەتمەندیەکان:ڤۆڵتیەی هاتنە ژوورەوە: 100-240V AC، 50/60Hzڤۆڵتیەی دەرچوون: ١٩.٥ڤۆلتی دی سی کارەبای دەرچوون: ٣.٣٤ ئەمپێرقەبارەی : ٧.٤*٥.٠_________Model:  Charger Dell 19.5V 3.34A NormalInput voltage:100-240V AC, 50/60HzOutput voltage: 19.5V DCOutput current: 3.34ADC Size: 7.4*5.0 Black..

Charger Dell 19.5V 4.62A Black

$12.50

بارگاویکەرەوەی لاپتۆپی دێڵ ١٩.٥ڤۆلت بە ٤.٦٢ئەمپێرتایبەتمەندیەکان:ڤۆڵتیەی هاتنە ژوورەوە: 100-240V AC، 50/60Hzڤۆڵتیەی دەرچوون: ١٩.٥ڤۆلتی دی سی کارەبای دەرچوون: ٤.٦٢ ئەمپێرقەبارەی : ٤.٥*٣.٠_________Model:  Charger Dell 19.5V 4.62A BlackInput voltage:100-240V AC, 50/60HzOutput voltage: 19.5V DCOutput current: 4.62ADC Size: 4.5*3.0 Black..

Charger Dell 19.5V 6.67A Black

$37.00

بارگاویکەرەوەی لاپتۆپی دێڵ ١٩.٥ڤۆلت بە ٦.٦٧ئەمپێرتایبەتمەندیەکان:ڤۆڵتیەی هاتنە ژوورەوە: 100-240V AC، 50/60Hzڤۆڵتیەی دەرچوون: ١٩.٥ڤۆلتی دی سی کارەبای دەرچوون: ٦.٦٧ ئەمپێرقەبارەی : ٤.٥*٣.٠_________Model: Charger Dell 19.5V 6.67A BlackInput voltage:100-240V AC, 50/60HzOutput voltage: 19.5V DCOutput current: 6.67ADC Size: 4.5*3.0 Black ..

Charger Dell 19V 1.58A Yellow

$12.00

بارگاویکەرەوەی لاپتۆپی دێڵ ١٩ڤۆلت بە ١.٥٨ئەمپێرتایبەتمەندیەکان:ڤۆڵتیەی هاتنە ژوورەوە: 100-240V AC، 50/60Hzڤۆڵتیەی دەرچوون: ١٩ڤۆلتی دی سی کارەبای دەرچوون: ١.٥٨ ئەمپێرقەبارەی : ٥.٥*١.٧_________Model:  Charger Dell 19V 1.58A YellowInput voltage:100-240V AC, 50/60HzOutput voltage: 19V DCOutput current: 1.58ADC Size: 5.5*1.7 Yellow..

Charger HP 19.5V 3.33A Black

$12.50

بارگاویکەرەوەی لاپتۆپی ئیچ پی ١٩.٥ڤۆلت بە ٣.٣٣ئەمپێرتایبەتمەندیەکان:ڤۆڵتیەی هاتنە ژوورەوە: 100-240V AC، 50/60Hzڤۆڵتیەی دەرچوون: ١٩.٥ڤۆلتی دی سی کارەبای دەرچوون: ٣.٣٣ ئەمپێرجۆری پەیوەستکەر: ٤.٥*٣.٠ میلیمەتر_________Model:  Charger HP 19.5V 3.33A BlueInput voltage:100-240V AC, 50/60HzOutput voltage: 19.5V DCOutput current: 3.33AConnect..

Charger HP 19.5V 3.33A Blue

$12.50

بارگاویکەرەوەی لاپتۆپی ئیچ پی ١٩.٥ڤۆلت بە ٣.٣٣ئەمپێرتایبەتمەندیەکان:ڤۆڵتیەی هاتنە ژوورەوە: 100-240V AC، 50/60Hzڤۆڵتیەی دەرچوون: ١٩.٥ڤۆلتی دی سی کارەبای دەرچوون: ٣.٣٣ ئەمپێرجۆری پەیوەستکەر: ٤.٥*٣.٠ میلیمەتر_________Model:  Charger HP 19.5V 3.33A BlueInput voltage:100-240V AC, 50/60HzOutput voltage: 19.5V DCOutput current: 3.33AConnect..

Charger HP 19.5V 4.62A Black

$12.50

بارگاویکەرەوەی لاپتۆپی ئیچ پی ١٩.٥ڤۆلت بە ٤.٦٢ئەمپێرتایبەتمەندیەکان:ڤۆڵتیەی هاتنە ژوورەوە: 100-240V AC، 50/60Hzڤۆڵتیەی دەرچوون: ١٩.٥ڤۆلتی دی سی کارەبای دەرچوون: ٤.٦٢ ئەمپێر_________Model:  Charger HP 19.5V 4.62A BlackInput voltage:100-240V AC, 50/60HzOutput voltage: 19.5V DCOutput current: 4.62A..

Charger HP 19.5V 4.62A Blue

$12.50

بارگاویکەرەوەی لاپتۆپی ئیچ پی ١٩.٥ڤۆلت بە ٤.٦٢ئەمپێرتایبەتمەندیەکان:ڤۆڵتیەی هاتنە ژوورەوە: 100-240V AC، 50/60Hzڤۆڵتیەی دەرچوون: ١٩.٥ڤۆلتی دی سی کارەبای دەرچوون: ٤.٦٢ ئەمپێرجۆری پەیوەستکەر: ٤.٥*٣.٠ میلیمەتر_________Model:  Charger HP 19.5V 4.62A BlueInput voltage:100-240V AC, 50/60HzOutput voltage: 19.5V DCOutput current: 4.62AConnect..

Charger HP 19V 4.74A Normal

$12.50

بارگاویکەرەوەی لاپتۆپی ئیچ پی ١٩ڤۆلت بە ٤.٧٤ئەمپێرتایبەتمەندیەکان:ڤۆڵتیەی هاتنە ژوورەوە: 100-240V AC، 50/60Hzڤۆڵتیەی دەرچوون: ١٩ڤۆلتی دی سی کارەبای دەرچوون: ٤.٧٤ ئەمپێرجۆری پەیوەستکەر: ٧.١٤ *٥.٠ میلیمەتر_________Model:  Charger HP 19V 4.74A NormalInput voltage:100-240V AC, 50/60HzOutput voltage: 19V DCOutput current: 4.74AConnector t..

Power Bank Datco 8800Mah

$19.00

پاوەر بانکی مۆدیۆم مارکەی داتکۆتایبەتمەندیەکانی : ‎‎بەکاردێت بۆ بارگاوی کردنەوەی ئایپاد ، دیجیتاڵ کامێرا ، مۆبایل ، تایم ڕیکۆردەر ، ڕاوتەر‎بەرگەی ٦ بۆ ٨ کاتژمێر دەگرێت بۆ یەک ڕاوتەر‎بۆ نانۆ ستەیشن بەرگەی ٤ کاتژمێر دەگرێت‎یەک پۆرتی یوئێسبی پێنج ڤۆڵتی هەیە بۆ بارگاوی کردنەوەی مۆبایل‎دوو پۆرتی نێتۆرکی هەیە‎یەک سویچی هەیە بۆ هەڵبژاردنی ١٥ ڤۆڵ..

Power Bank Gold Vision 10,000mAh

$17.00

پاوەر بانکی مۆدیۆم مارکەی گۆلد ڤیژن ١٠٠٠٠ میلی ئەمپیرتایبەتمەندیەکانی : ‎‎بەکاردێت بۆ بارگاوی کردنەوەی ئایپاد ، دیجیتاڵ کامێرا ، مۆبایل ، تایم ڕیکۆردەر ، ڕاوتەر‎بەرگەی ٧ بۆ ١٠ کاتژمێر دەگرێت بۆ یەک ڕاوتەر‎بۆ نانۆ ستەیشن بەرگەی ٥ کاتژمێر دەگرێت‎یەک پۆرتی یوئێسبی پێنج ڤۆڵتی هەیە بۆ بارگاوی کردنەوەی مۆبایل‎دوو پۆرتی نێتۆرکی هەیە‎یەک سویچی هە..

Power Bank SKE 8800Mah

$17.00

پاوەر بانکی مۆدیۆم مارکەی ئێس کەی ئیتایبەتمەندیەکانی : ‎‎بەکاردێت بۆ بارگاوی کردنەوەی ئایپاد ، دیجیتاڵ کامێرا ، مۆبایل ، تایم ڕیکۆردەر ، ڕاوتەر‎بەرگەی ٦ بۆ ٨ کاتژمێر دەگرێت بۆ یەک ڕاوتەر‎بۆ نانۆ ستەیشن بەرگەی ٤ کاتژمێر دەگرێت‎یەک پۆرتی یوئێسبی پێنج ڤۆڵتی هەیە بۆ بارگاوی کردنەوەی مۆبایل‎دوو پۆرتی نێتۆرکی هەیە‎یەک سویچی هەیە بۆ هەڵبژاردنی ١٥ ڤۆڵ..

Power Bank WGP 512A 24,000mah

$45.00

پاوەر بانک مارکەی دۆبلیو جی پیتایبەتمەندیەکانی : ‎پاوەر بانکێکی توانای بەرزە و دەتوانێت چەندین ئامێر بارگاوی بکاتەوەبۆ ڕاوتەر و مۆبایل و تابلێت و کامێرا بەکاردێتبۆ ڕاوتەری ١٢ ڤۆڵتی ئاسای بەشی نزیکەی ١٥ بۆ ٢٠ کاتژمێر دەکات بۆ راوتەری فایبەر ئۆپتیک وەک (ئای کیو) بەشی نزیکەی ١٠ کاتژمێردەکاتهێزی پاتریەکەی ٢٤,٠٠٠ میلی ئەمپێرە، (١٢ باتری ٢,٠٠..

Power High Power WS10A

$45.00

پاوەر بانک مارکەی های پاوەرتایبەتمەندیەکانی : ‎پاوەر بانکێکی توانای بەرزە و دەتوانێت چەندین ئامێر بارگاوی بکاتەوەبۆ ڕاوتەر و مۆبایل و تابلێت و کامێرا و مۆنیتەر و کۆمپیوتەر(ئۆڵ ئین وان) بەکاردێتبۆ ڕاوتەری ١٢ ڤۆڵتی ئاسای بەشی نزیکەی٧ بۆ ٨ کاتژمێر دەکاتبۆ راوتەری فایبەر ئۆپتیک وەک (ئای کیو) بەشی نزیکەی ٧ کاتژمێردەکاتهێزی پاتریەکەی ٢٢٤٠٠ میلی..

نیشاندان1 بۆ 15 لە 22 (2 پەڕەکان)
Back to top