چارجەری لاپتۆپ

Grid View:

Charger Dell 19.5V 3.34A Black

$12.50

بارگاویکەرەوەی لاپتۆپی دێڵ ١٩.٥ڤۆلت بە ٣.٣٤ئەمپێرتایبەتمەندیەکان:ڤۆڵتیەی هاتنە ژوورەوە: 100-240V AC، 50/60Hzڤۆڵتیەی دەرچوون: ١٩.٥ڤۆلتی دی سی کارەبای دەرچوون: ٣.٣٤ ئەمپێرقەبارەی : ٤.٥*٣.٠_________Model:  Charger Dell 19.5V 3.34A BlackInput voltage:100-240V AC, 50/60HzOutput voltage: 19.5V DCOutput current: 3.34ADC Size: 4.5*3.0 Black..

Charger Dell 19.5V 3.34A Normal

$12.50

بارگاویکەرەوەی لاپتۆپی دێڵ ١٩.٥ڤۆلت بە ٣.٣٤ئەمپێرتایبەتمەندیەکان:ڤۆڵتیەی هاتنە ژوورەوە: 100-240V AC، 50/60Hzڤۆڵتیەی دەرچوون: ١٩.٥ڤۆلتی دی سی کارەبای دەرچوون: ٣.٣٤ ئەمپێرقەبارەی : ٧.٤*٥.٠_________Model:  Charger Dell 19.5V 3.34A NormalInput voltage:100-240V AC, 50/60HzOutput voltage: 19.5V DCOutput current: 3.34ADC Size: 7.4*5.0 Black..

Charger Dell 19.5V 4.62A Black

$12.50

بارگاویکەرەوەی لاپتۆپی دێڵ ١٩.٥ڤۆلت بە ٤.٦٢ئەمپێرتایبەتمەندیەکان:ڤۆڵتیەی هاتنە ژوورەوە: 100-240V AC، 50/60Hzڤۆڵتیەی دەرچوون: ١٩.٥ڤۆلتی دی سی کارەبای دەرچوون: ٤.٦٢ ئەمپێرقەبارەی : ٤.٥*٣.٠_________Model:  Charger Dell 19.5V 4.62A BlackInput voltage:100-240V AC, 50/60HzOutput voltage: 19.5V DCOutput current: 4.62ADC Size: 4.5*3.0 Black..

Charger Dell 19.5V 6.67A Black

$37.00

بارگاویکەرەوەی لاپتۆپی دێڵ ١٩.٥ڤۆلت بە ٦.٦٧ئەمپێرتایبەتمەندیەکان:ڤۆڵتیەی هاتنە ژوورەوە: 100-240V AC، 50/60Hzڤۆڵتیەی دەرچوون: ١٩.٥ڤۆلتی دی سی کارەبای دەرچوون: ٦.٦٧ ئەمپێرقەبارەی : ٤.٥*٣.٠_________Model: Charger Dell 19.5V 6.67A BlackInput voltage:100-240V AC, 50/60HzOutput voltage: 19.5V DCOutput current: 6.67ADC Size: 4.5*3.0 Black ..

Charger Dell 19V 1.58A Yellow

$12.00

بارگاویکەرەوەی لاپتۆپی دێڵ ١٩ڤۆلت بە ١.٥٨ئەمپێرتایبەتمەندیەکان:ڤۆڵتیەی هاتنە ژوورەوە: 100-240V AC، 50/60Hzڤۆڵتیەی دەرچوون: ١٩ڤۆلتی دی سی کارەبای دەرچوون: ١.٥٨ ئەمپێرقەبارەی : ٥.٥*١.٧_________Model:  Charger Dell 19V 1.58A YellowInput voltage:100-240V AC, 50/60HzOutput voltage: 19V DCOutput current: 1.58ADC Size: 5.5*1.7 Yellow ..

Charger HP 19.5V 3.33A Black

$12.50

بارگاویکەرەوەی لاپتۆپی ئیچ پی ١٩.٥ڤۆلت بە ٣.٣٣ئەمپێرتایبەتمەندیەکان:ڤۆڵتیەی هاتنە ژوورەوە: 100-240V AC، 50/60Hzڤۆڵتیەی دەرچوون: ١٩.٥ڤۆلتی دی سی کارەبای دەرچوون: ٣.٣٣ ئەمپێرجۆری پەیوەستکەر: ٤.٥*٣.٠ میلیمەتر_________Model:  Charger HP 19.5V 3.33A BlueInput voltage:100-240V AC, 50/60HzOutput voltage: 19.5V DCOutput current: 3.33AConnect..

Charger HP 19.5V 3.33A Blue

$12.50

بارگاویکەرەوەی لاپتۆپی ئیچ پی ١٩.٥ڤۆلت بە ٣.٣٣ئەمپێرتایبەتمەندیەکان:ڤۆڵتیەی هاتنە ژوورەوە: 100-240V AC، 50/60Hzڤۆڵتیەی دەرچوون: ١٩.٥ڤۆلتی دی سی کارەبای دەرچوون: ٣.٣٣ ئەمپێرجۆری پەیوەستکەر: ٤.٥*٣.٠ میلیمەتر_________Model:  Charger HP 19.5V 3.33A BlueInput voltage:100-240V AC, 50/60HzOutput voltage: 19.5V DCOutput current: 3.33AConnect..

Charger HP 19.5V 4.62A Black

$12.50

بارگاویکەرەوەی لاپتۆپی ئیچ پی ١٩.٥ڤۆلت بە ٤.٦٢ئەمپێرتایبەتمەندیەکان:ڤۆڵتیەی هاتنە ژوورەوە: 100-240V AC، 50/60Hzڤۆڵتیەی دەرچوون: ١٩.٥ڤۆلتی دی سی کارەبای دەرچوون: ٤.٦٢ ئەمپێر_________Model:  Charger HP 19.5V 4.62A BlackInput voltage:100-240V AC, 50/60HzOutput voltage: 19.5V DCOutput current: 4.62A ..

Charger HP 19.5V 4.62A Blue

$12.50

بارگاویکەرەوەی لاپتۆپی ئیچ پی ١٩.٥ڤۆلت بە ٤.٦٢ئەمپێرتایبەتمەندیەکان:ڤۆڵتیەی هاتنە ژوورەوە: 100-240V AC، 50/60Hzڤۆڵتیەی دەرچوون: ١٩.٥ڤۆلتی دی سی کارەبای دەرچوون: ٤.٦٢ ئەمپێرجۆری پەیوەستکەر: ٤.٥*٣.٠ میلیمەتر_________Model:  Charger HP 19.5V 4.62A BlueInput voltage:100-240V AC, 50/60HzOutput voltage: 19.5V DCOutput current: 4.62AConnect..

Charger HP 19V 4.74A Normal

$12.50

بارگاویکەرەوەی لاپتۆپی ئیچ پی ١٩ڤۆلت بە ٤.٧٤ئەمپێرتایبەتمەندیەکان:ڤۆڵتیەی هاتنە ژوورەوە: 100-240V AC، 50/60Hzڤۆڵتیەی دەرچوون: ١٩ڤۆلتی دی سی کارەبای دەرچوون: ٤.٧٤ ئەمپێرجۆری پەیوەستکەر: ٧.١٤ *٥.٠ میلیمەتر_________Model:  Charger HP 19V 4.74A NormalInput voltage:100-240V AC, 50/60HzOutput voltage: 19V DCOutput current: 4.74AConnector t..

نیشاندان1 بۆ 10 لە 10 (1 پەڕەکان)
Back to top